آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم author و language متا

در این فیلم آموزشی از سایت آموزی با قسمت هجدهم آموزش تصویری HTML5 در خدمت شما همراهان گرامی هستم. در این قسمت در مورد سه نوع دیگر از تگ های meta در html توضیحاتی ارائه می کنیم.

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم author و language متا - سایت آموزی

جلسه هجدهم آموزش HTML5 + فیلم آموزشی

در ادامه می توانید فیلم آموزشی HTML5 را که جلسه هجدهم آن در مورد ادامه تگ های meta توضیح داده شده ، تماشا بفرمایید:

معرفی سه نوع از تگ های meta در HTML

در این آموزش تصویری شما عزیزان با ۳ نوع دیگر از تگ های متا آشنا می شوید.

در جلسات گذشته در مورد ۱۳ نوع دیگر از تگ های متا برای شما بزرگواران توضیح دادیم.

هر سه نوع تگ meta که در این فیلم آموزشی به آن پرداختیم، با خاصیت name و content همراه هستند.

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم author و language متا - سایت آموزی

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم | تگ meta مقدار author و language

تگ متا با مقدار author در خاصیت name

اولین تگ meta در خاصیت name خود مقدار author می گیرد.

همچنین در خاصیت content در این نوع تگ meta ، مقدار اسم نویسنده سند html در داخل کوتیشن (“”) می آید.

[html]<meta name=”author” content=”Alireza Ebrahimi”>[/html]

این نوع تگ متا جهت تعیین اسم نویسنده سند HTML برای موتورهای جستجو کاربرد دارد.

تگ متا با مقدار language در خاصیت name

اولین تگ meta در خاصیت name خود مقدار language می گیرد.

همچنین در خاصیت content در این نوع تگ meta ، مقدار نوع زبان سند html در داخل کوتیشن (“”) می آید.

[html]<meta name=”language” content=”english”>[/html]

این نوع تگ متا جهت تعیین نوع زبان سند html برای موتورهای جستجو کاربرد دارد.

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم author و language متا - سایت آموزی

تگ متا با مقدار copyright در خاصیت name

اولین تگ meta در خاصیت name خود مقدار copyright می گیرد.

همچنین در خاصیت content در این نوع تگ meta ، مقدار text در داخل کوتیشن (“”) می آید.

[html]<meta name=”copyright” content=”text”>[/html]

این نوع تگ متا جهت تعیین وجود کپی رایت و ایندکس بهتر در فوتر سایت توسط موتورهای جستجو کاربرد دارد.

دسترسی به همه فیلم های آموزش تصویری HTML5

ویژگی های CSS در W3schools

آموزش تصویری HTML5 جلسه هجدهم author و language متا – اختصاصی سایت آموزی