آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

آموزش رایگان جاوااسکریپت - جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

در جلسه اول آموزش رایگان جاوا اسکریپت ، شما همراهان گرامی سایت آموزی را با معرفی زبان جاوااسکریپت و تاریخچه آن آشنا کردیم.

در جلسه دوم این سری آموزشی قصد داریم در مورد روش های فراخوانی کدهای جاوااسکریپت توضیحاتی ارائه کنیم.

همانطور که در جلسه اول توضیح دادیم ، کدهای جاوا اسکریپت منطق را به دنیای اچ‌تی‌ام‌ال می آورند.

زبان HTML و CSS زبان‌های نشانه‌گذاری هستند و قابلیت کافی برای محاسبات منطقی ندارند.

به‌عنوان مثال نمی‌توان از این دو زبان انتظار داشت تا دو عدد را با هم جمع کند و نتیجه را به کاربر نمایش دهد.

روش های فراخوانی کدهای جاوا اسکریپت

به طور کلی به سه طریق می توانیم از کدهای جاوااسکریپت در یک وبسایت استفاده کنیم:

  1. وارد کردن جاوااسکریپت در بخش <head> صفحه
  2. وارد کردن جاوااسکریپت در بخش <body> صفحه
  3. استفاده از فایل اسکریپت خارجی

در دو روش اول کدهای جاوااسکریپت به طور مستقیم وارد صفحه HTML می شوند. برای وارد کردن کدهای جاوااسکریپت در این دو روش از تگ script استفاده می شود.

۱- وارد کردن اسکریپت در بخش <head>

در هنگام باز شدن یک صفحه وب تگ های موجود در بخش تگ head در سند HTML قبل از سایر اجزای صفحه لود می شوند.

معمولاً هنگامی کدهای جاوااسکریپت در بخش تگ <head> در سند HTML استفاده می شود که بخواهیم مطمئن شویم به هنگام نیاز کدهای ما لود شده اند.

مثال در مورد فراخوانی کد جاوا اسکریپت درون تگ <head> 

آموزش رایگان جاوااسکریپت - جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

2- وارد کردن جاوااسکریپت در بخش تگ <body>

این امکان وجود دارد که کدهای جاوااسکریپت را دردرون تگ body و داخل تگ <script> وارد کنیم. در این صورت لود شدن

کدها تا هنگامی که آن بخش از صفحه لود شود به عقب می افتد و اگر صفحه به صورت کامل باز نشود ممکن است اسکریپت ما کار نکند.

مثال در مورد فراخوانی کدهای جاوااسکریپت درون تگ <body> 

3- استفاده از فایل اسکریپت خارجی

این امکان وجود دارد که کدهای جاوا اسکرپت را در قسمت <body> صفحه وارد کنیم.

در این صورت لود شدن آنها تا هنگامی که آن بخش از صفحه لود شود به عقب می افتد و اگر صفحه به صورت کامل باز نشود ممکن است اسکرپت ما کار نکند.

مثال در مورد فراخوانی کد جاوااسکریپت از طریق فایل اسکریپت خارجی

آموزش رایگان جاوااسکریپت - جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت

آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت |  فراخوانی کد جاوااسکریپت | آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت

آموزش جاوااسکریپت – جلسه اول

آموزش رایگان جاوااسکریپت – جلسه دوم | تگ اسکریپت | فراخوانی کد جاوااسکریپت – اختصاصی سایت آموزی