آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS در سایت آموزی

آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS

آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS

آموزش css

پیش نیاز زبان css

پیشنهاد می شود اگر با آموزش زیر آشنا نیستید، قبل از ادامه آموزش CSS ، آنرا مطالعه فرمایید:

آموزش HTML

CSS (سی اس اس) چیست؟

CSS ( سی اس اس ) سرنام واژگان Cascading Style Sheets است. (صفحات استایل آبشاری)

با استفاده از CSS می توان، نحوه ی نمایش عناصر html را مشخص نمود.

Style ها برای حل کردن یک مشکل به HTML 4.0 اضافه شدند.

زبان css جهت ساخت صفحات گرافیکی در وبسایت های گوناگون در آخرین نسخه html یعنی html5 گستردگی بیشتری یافت.

جهت ذخیره سازی اسناد html می توانید از طرریق تگ link اسناد خارجی css خود را برای سند html خود فراخوانی کنید.

برگه های استایل خارجی ( External Style Sheets ) می توانند در انجام کارهای زیاد صرفه جویی کنند.

برگه های استایل خارجی در فایل هایی با فرمت css. ذخیره می شوند.

آموزش CSS (سی اس اس)

با استفاده از CSS می توان، ظاهر یک صفحه HTML را به چندین سبک مختلف نمایش داد: نمایش نحوه انجام کار

آموزش CSS ( سی اس اس ) – حل یک مشکل بزرگ توسط CSS ( سی اس اس )

آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS

آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS |  بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS |  بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS |  بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS

HTML هرگز قصد نداشت که توسط تگ ها، صفحات را قالب بندی کند، بلکه قصد داشت محتوای یک سند را فقط نمایش دهد.

زمانی که تگ هایی مانند <font> و مشخصه هایی مانند color به HTML 3.2 اضافه شد، برای طراحان وب یک کابوس بزرگ آغاز شد.

در وب سایت های بزرگ باید اطلاعات font ها و color ها به هر صفحه ای اضافه می شد.

اما این کار بسیار هزینه بری بود.

برای حل این مشکل، CSS ( سی اس اس ) توسط کنسرسیوم W3C یا ( World Wide Web ) ایجاد شد.

در HTML 4.0 قالب بندی صفحات می تواند از فایل HTML حذف شده و در یک فایل CSS ( سی اس اس ) جدا ذخیره شود.

در آخرین نسخه html یعنی html5 نیز توسعه بسیاری از کدهای css در قالب اسناد html میسر شد.

امروزه تمام مرورگرها، CSS ( سی اس اس ) را پشتیبانی می کنند.

آموزش CSS (سی اس اس) – انجام کارهای زیاد، فقط با یک حرکت

در آموزش CSS ( سی اس اس ) مشخص می کنید که عناصر HTML را چگونه نمایش دهید.

آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS

آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS | آموزش css | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS | بک گراند | آموزش تایپوگرافی با CSS3 | آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS | آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS

Style ها معمولاً در فایلهای جداگانه با فرمت CSS ( سی اس اس ) ذخیره می شوند ( External style sheets ) اینکار شما را قادر می سازد.

فقط با تغییر یک فایل ، ظاهر و یا دیزاین تمام صفحات یک پروژه را تغییر دهید.

در سایت آموزی شما همراهان گرامی را با کلیه ویژگی های CSS براساس آخرین نسخه آن یعنی CSS3 آشنا خواهید شد.

مهم ترین ویژگی های CSS که در سایت آموزی تدریس می شود، عبارتند از:

مهم ترین خصوصیات بک گراند، ( background ) در CSS

 • background
 • background-attachment
 • background-blend-mode
 • background-clip
 • background-color
 • background-image
 • background-origin
 • background-position
 • background-repeat
 • background-size

مهم ترین خصوصیات بردر ( border ) در CSS

 • border
 • border-bottom
 • border-collapse
 • border-color
 • border-image
 • border-left
 • border-radius
 • border-right
 • border-spacing
 • border-style
 • border-top
 • border-width

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

آموزش css , بک گراند , آموزش تایپوگرافی با CSS3 , آموزش کاربردی CSS – سایت آموزی