برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه

برگه ها در وردپرس بخش اول را در این مقاله از سایت آموزی برای شما تدارک دیدم.

برگه ها در وردپرس قسمت اول

برگه ها یکی از بخش های مهم مدیریت پنل محبوب وردپرس می باشد.

در بخش اول به معرفی منوی برگه ها در وردپرس می پردازیم.

در مقاله ( وردپرس چیست؟ ) سایت های دانلود پنل مدیریت محتوای وردپرس رو خدمتتون معرفی کردم.

در همه پنل های وردپرس منوی برگه ها در سمت راست منوها به شکل پیش فرض وجود دارد.

برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه - سایت آموزی

منوی برگه ها در سمت راست پنل دارای ۲ زیرمنو می باشند:

  1. همه برگه ها

  2. افزودن برگه

زیر منوی همه برگه ها در صورت انتخاب کلیه برگه های موجود در پوسته قالب شما را نشان می دهد.

این برگه ها ممکن است به یکی از صورت های مختلف زیر دسته بندی و نشان داده شود:

  1. همه
  2. پیش نویس
  3. منتشر شده
  4. برای بازبینی
  5. زباله دان

حال به توضیح تک تک این ۵ مورد می پردازیم :

برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه - سایت آموزی

۱- همه :

در این دسته بندی شما کل برگه های سایت خود را که به هر شکلی ساخته شده خواهید دید.

نکته مهم :

برگه زباله دان در دسته همه برگه ها قرار نمی گیرد. چون از سایت شما حذف شده و در دسته خود قرار دارد.

برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه - سایت آموزی

۲- پیش نویس :

در ساخت برخی برگه ها ممکن است قسمت هایی را هنوز تکمیل نکرده باشید که می توانید آن را پیش نویس کنید.

تمام برگه های سایت شما که به شکل پیش نویس ذخیره شده اند در این دسته بندی نمایش داده می شوند.

۳- متشر شده :

همه برگه هایی که تکمیل شده و شما آن را در سایت خود منتشر می کنید در این دسته بندی نمایش داده می شوند.

۴- برای بازبینی :

همه برگه هایی که شما به عنوان ویرایشگر برای بازبینی مدیرکل سایت منتشر می کنید در این دسته نمایش داده می شوند.

برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه - سایت آموزی

۵- زباله دان :

همه برگه هایی که قبلا ساخته بودید و به هر دلیلی آن را حذف کردید در دسته زباله دان نمایش داده می شوند.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

برگه ها در وردپرس بخش اول منوی برگه ها مدیریت برگه – اختصاصی سایت آموزی