برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | نمایانی وردپرس | لینک لغو

برگه ها در وردپرس بخش پنجم را جهت استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش چهارم برگه ها در وردپرس با برخی آیتم های متاباکس انتشار برگه ها در وردپرس آشنا شدید.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم

برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | نمایانی وردپرس | لینک لغو

برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | نمایانی وردپرس | لینک لغو

در بخش پنجم این سری آموزشی به ادامه مبحث متاباکس انتشار برگه ها در وردپرس می پردازیم.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | نمایانی وردپرس | لینک لغو

برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | لینک لغو

بخش نمایانی در متاباکس انتشار

در پایین بخش وضعیت ، بخش نمایانی در متاباکس انتشار برگه ها در وردپرس قرار دارد.

بخش نمایانی وردپرس در زمینه مدیریت نمایش پست ها برای دسته ای افراد خاص ساخته شده است.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم

در صورتی که روی لینک ویرایش جلوی بخش نمایانی وردپرس کلیک کنید، یک سری آیتم ها در پایین آن باز می شوند.

در صورتی که حالت نمایانی وردپرس را بر روی دکمه رادیویی عمومی قرار دهید، حالت پیش فرض نمایانی وردپرس بوده و پست به همه نمایش داده می شود.

در صورتی که در بخش عمومی در زیر آن چک باکس ( سنجاق کردن این نوشته در برگه نخست ) را انتخاب کنید، پست موزد نظر علاوه بر انتشار و نمایانی وردپرس برای عموم افراد ، در بالای برگه نخست یا صفحه اصلی سایت شما سنجاق می گردد.

اگر قصد دارید پست را منتشر کنید، که دارای رمز باشد و نمایانی، آن تنها برای خودتان مهیا باشد، می توانید از بخش رمزدار و انتخاب دکمه رادیویی رمزدار ، یک باکس جهت نوشتن یک رمز برای پست باز می شود.

و شما می توانید پست مورد نظر را رمزدار ذخیره کنید.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم

بخش پایانی این قسمت ، حالت خصوصی می باشد.

پستی که بایستی با نمایانی خصوصی منتشر کنید، می توانید از گزینه سوم حالت خصوصی را انتخاب کنید.

چنانچه هر حالتی از نمایانی، را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

بخش انتشار در متاباکس انتشار

در صورتی که می خواهید پستی را در زمان معینی منتشر کنید، می توانید آن را زمان بندی کنید.

همانطور در شکل زیر می بینید ، در جلوی بخش انتشار به صورت پیش فرض حالت فوری انتشار موجود است.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم

اما در صورتی که شما لینک ویرایش را کلیک کنید یک سری آیتم برای تعیین تاریخ مورد نظرتان باز می شود.

به راحتی می توانید مجموعه ای از پست های خود را زمان بندی کنید که در تاریخ مورد نظرتان منتشر شود.

چنانچه تاریخ انتشار محتوای خود را قبول دارید روی دکمه قبول کلیک کنید در غیر اینصورت لینک لغو را بزنید.

برگه ها در وردپرس بخش پنجم | زمان بندی وردپرس | نمایانی وردپرس | لینک لغو – اختصاصی سایت آموزی