تگ هدینگ در HTML | تگ H1 تا H6 | تگ های هدینگ در HTML

تگ هدینگ در HTML ، یکی از تگ های مهم در این زبان برنامه نویسی به شمار می آید.

مجموعه تگ های هدینگ شامل ۶ تگ از h1 تا h6 می باشند. که همه آنها شامل یک تگ باز و یک تگ بسته هستند.

در بین تگ باز و بسته هدینگ می توانیم محتویات ( Content ) مورد نظر خود را قرار دهیم.

متونی که از اهمیت بالایی در سند html برخوردار هستند، در بین تگ باز و بسته هدینگ قرار می دهیم.

تگ های هدینگ از نظر اولویت با یکدیگر تفاوت دارند.

بطوریکه h1 بالاترین اولویت و تگ h6 از کمترین اولویت برخوردار است.

تگ هدینگ
تگ هدینگ در HTML | تگ H1 تا H6 | تگ های هدینگ در HTML

ساختار انواع هدینگ ها در سند HTML :

همان طور که در تصویر مقابل مشاهده می کنید ، در بین تگ های باز و بسته h1 تا h6 محتوا قرار گرفته است.

به عبارت دیگر تگ های هدینگ شامل یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

در داخل تگ باز و بسته هدینگ محتوا قرار می گیرد.

شما زمانی که بخشی از متن سند خود را داخل تگ هدینگ قرار می دهید ، اهمیت متن را برای موتور جستجو تعریف می کنید.

در حقیقت ربات های موتور جستجو ، تگ هدینگ و اهمیت آن را تشخیص می دهند.

لذا برای سئو و بهینه سازی سایت شما اهمیت بالایی دارد که کدام متن را تگ هدینگ بدهید.

در بین تگ های هدینگ h1 از بیشترین اهمیت و h6 از کمترین اهمیت برای موتور جستجو برخوردار است.

استفاده بهینه از تگ های هدینگ تاثیر بسزایی در ارتقای کلمات کلیدی مورد نظر شما دارد.

هدینگ کردن کلمه کلیدی و استفاده بهینه از آن در محتوای صفحه به زودی اهمیت کلمه کلیدی شما را بالا می برد.

تگ هدینگ در HTML | تگ H1 تا H6 | تگ های هدینگ در HTML – اختصاصی سایت آموزی