تگ button در HTML5 بخش سوم formaction و formmethod

آموزش عنصر button در HTML5 بخش سوم را در سایت آموزی به توضیح در مورد خصوصیات جدید عنصر button در HTML5 می پردازیم.

تگ button در HTML5

در بخش دوم تگ button در HTML5 این آموزش به شما عزیزان کلیه صفات خصوصی و عمومی و رویدادهای تگ button را معرفی کردیم.

تگ button در HTML5 بخش سوم formaction و formmethod - سایت آموزی

این جلسه شما کاربران محترم سایت آموزی را با سه خصوصیت جدید این تگ در HTML5 آشنا می کنیم.

سه Attribute جدید به نام های formmethod ، formaction و form در این بخش براتون در نظر گرفتیم.

خصوصیت جدید formaction و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال :

این خصوصیت جدید زمانی کاربرد دارد که از تگ button در داخل تگ form استفاده کرده باشیم.

در واقع این خاصیت مقدار action ، تگ form را نادیده می گیرد.

و یک action جدید برای تگ button ایجاد می کند.

این action در حقیقت مسیر url فایلی است که قرار است با ارسال فرم پردازش شود.

خصوصیت جدید formmethod و کنترل آن بر تگ button :

این خصوصیت جدید نیز زمانی کاربرد دارد که تگ button را درون تگ form استفاده کنیم.

این خصیصه نیز می تواند در ارسال فرم ، روش ارسال مستقلی را برای تگ button برخلاف متد form ایجاد کند.

یعنی ممکن است برای یک یا دو تگ button روش ارسال را به کنترل دلخواه خود تبدیل کنیم.

مثلا فرض کنید یک form متد post دارد ولی در یک button از طریق این کنترل ، متد را به نوع مورد نظر خود مثلا get تغییر دهیم.

خصوصیت جدید form و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال :

این خاصیت نیز می تواند یک یا چند اسم id که متعلق به فرم مورد نظر است را بر روی تگ button کنترل کند.

در حقیقت ممکن است دارای چندین دکمه باشیم.

اما از طریق شناسه های فرم ( form_id ) می توانیم تشخیص دهیم

که تگ button متعلق به کدام فرم می باشد.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ button در HTML5 بخش سوم formaction و formmethod – اختصاصی سایت آموزی