تگ button در HTML5 بخش ششم صفت value و صفت name

تگ button در HTML5 بخش ششم را در سایت آموزی جهت مطالعه شما دوستان گرامی تدارک دیدیم.

در بخش پنجم این سری آموزشی به سه خصوصیت تگ button آشنا شدید.

تگ button در HTML5 بخش ششم

تگ button در HTML5 بخش ششم صفت value و صفت name - سایت آموزی

در بخش ششم به توضیح خصوصیت ویژه name و value و دو ویژگی عمومی accesskey و contenteditable در تگ button می پردازیم.

خصوصیت name و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال

این مشخصه یک نام برای دکمه ساخته شده بوسیله تگ button ایجاد می کند.

اسم مورد نظر را می توانید بسته به نیاز در توابع جاوا اسکریپت فراخوانی کرده و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.

خصوصیت value و کنترل آن بر تگ button

این صفت یک مقدار اولیه برای دکمه ساخته شده بوسیله تگ button تعیین می کند.

مقدار مورد نظر را می توانید بسته به نیاز در توابع جاوا اسکریپت و php فراخوانی کنید.

و تغییرات مورد نظر خودتان را با دسترسی به مقدار دکمه مورد نظر اعمال کنید.

خاصیت عمومی accesskey و کنترل آن بر تگ button

خاصیت عمومی accesskey در نسخه چهارم HTML تعریف شده بود.

اما در بسیاری از مرورگرها پشتیبانی نمی شد.

خصوصیت accesskey هم اکنون در HTML5 برای همه مرورگرها پشتیبانی می شود.

این خاصیت در HTML4 یک میانبر صفحه کلید ایجاد می‌کرد.

و به کاربر امکان اجرای عناصر مختلف در صفحه را می‌داد. در نسخه جدید HTML5 این خصوصیت با تغییراتی مواجه شد.

این خصوصیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک کلید ترکیبی در مرورگر ایجاد کنید.

خصوصیت accesskey یک میانبر صفحه کلید برای دستیابی به عنصر button است .

خاصیت عمومی contenteditable و کنترل آن بر تگ button در اچ تی ام ال

خاصیت contenteditable یکی از خصوصیت های عمومی می باشد که در تگ های مختلف HTML کاربرد دارد.

contenteditable خصوصیتی است که امکان ویرایش محتوا را با آن می توانیم در تگ button و دکمه ساخته شده توسط آن مدیریت کنیم.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ button در HTML5 بخش ششم صفت value و صفت name – اختصاصی سایت آموزی