معرفی و کاربرد تگ col در HTML | تگ col در HTML

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی و کاربرد تگ <col> در HTML جهت استفاده شما عزیزان می پردازیم.

معرفی و کاربرد تگ <col> در HTML

معرفی و کاربرد تگ col در HTML

معرفی و کاربرد تگ col در HTML | معرفی و کاربرد تگ col در HTML | معرفی و کاربرد تگ col در HTML | معرفی و کاربرد تگ col در HTML | معرفی و کاربرد تگ col در HTML | معرفی و کاربرد تگ col در HTML

تگ <col> در جداول برای تعیین ویژگی های مشترک برای سلول های یک یا چند ستون در یک colgroup استفاده می شود. استفاده از این تگ برای جلوگیری از تکرار استایل در سلول های هر ستون مفید است.

تگ <col> خواص مربوط به ستون های موجود در یک تگ <colgroup> را مشخص می کند.

تگ <col> برای استفاده از سبک های به کل ستون، به جای تکرار سبک برای هر سلول یا برای هر ردیف مفید است.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

بیشتر ویژگی ها (attributes) موجود در HTML 4.01 در HTML5 پشتیبانی نمی شوند.

تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML تگ <col> تگ پایانی ندارد.

در XHTML تگ <col> باید با تگ پایانی بسته شود.

ویژگی های خصوصی تگ <col> در HTML

خصوصیتمقدارتوضیحات
alignleft
right
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز محتوا نسبت به عنصر <col>
charcharacterدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز محتوا نسبت به عنصر <col> با توجه به کاراکترها
charoffnumberدر HTML5 پشتیبانی نمی شود. 
مشخص کننده تراز تعداد کاراکترهای محتوا از کاراکترهای مشخص شده به وسیله ویژگی char
spannumberمشخص می کند که عنصر <col> باید به اندازه چند ستون باشد.
valigntop
middle
bottom
baseline
درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز عمودی محتوا نسبت به یک عنصر <col>
width%
pixels
relative_length
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده پهنای عنصر <col>

ویژگی های عمومی تگ <col> در HTML

تگ <col> از کلیه ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <col> در HTML

تگ <col> در همه مرورگرهای معتبر نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ col در HTML – اختصاصی سایت آموزی