تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما

در این مقاله از سایت آموزی برای شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد تگ <dl> و تگ <dir> در HTML می پردازیم.

معرفی و کاربرد تگ <dl>

تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما

تگ <dl> یک لیست توصیفی تعریف می کند و به همراه تگ <dt> ( تعریف واژه یا نام ) و تگ <dd> (شرح واژه یا نام) استفاده میشود.

لیست توصیفی برای نمایش متاداده به عنوان یک لیست از مقادیر کلیدی نیز مفید می باشد.

مثال هایی در مورد تگ <dl> در سند اچ تی ام ال

مثال ۱ :

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<dl>
<dt>Firefox</dt>
<dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>
<!– other terms and definitions –>
</dl>
</body>
</html>[/html]

خروجی کد مثال ۱ در مرورگر ایینترنتی

Firefox

 A free, open source, cross-platform, graphical web browser developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.

مثال ۲ :

[html]<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<dl>
<dt>Firefox</dt>
<dt>Mozilla Firefox</dt>
<dt>Fx</dt>
<dd>A free, open source, cross-platform, graphical web browser
developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.</dd>
<!– other terms and definitions –>
</dl>
</body>
</html>[/html]

تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما

خروجی کد مثال ۲ در مرورگر اینترنتی

Firefox

Mozilla Firefox

Fx

A free, open source, cross-platform, graphical web browser developed by the Mozilla Corporation and hundreds of volunteers.

بررسی تگ <dl> در HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01 ، تگ <dl> یک لیست تعریفی مشخص میکند.

در HTML 5 ، تگ <dl> یک لیست توضیحات ایجاد می کند.

ویژگی های خصوصی تگ <dl> در اچ تی ام ال

تگ <dl> هیچ خاصیت ویژه ای در سند HTML ندارد.

ویژگی های عمومی تگ <dl> در HTML

تگ <dl> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dl> در اچ تی ام ال

تگ <dl> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

معرفی و کاربرد تگ <dir> در HTML

تگ <dir> از جمله تگ های منسوخ در سند html می باشد و در HTML5 پشتیبانی نمی شود. 

شما می توانید از CSS به جای آن استفاده کنید.

تگ <dir> برای لیست کردن عناوین directory (راهنما) استفاده می شود.

تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما

تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما

بررسی تگ <dir> در HTML 4.01 و HTML5

تگ <dir> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

ویژگی خصوصی تگ <dir> در HTML

ویژگی عمومی تگ <dir> در اچ تی ام ال

تگ <dir> از کلیه ویژگی های عمومی در سند HTML پشتیبانی می کند.

 پشتیبانی مرورگرها از تگ <dir> در HTML

تگ <dir> در همه مرورگرهای معتبر اینترنتی نظیر اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ dl و تگ dir در HTML تعریف لیست توصیفی | لیست راهنما – اختصاصی سایت آموزی