تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder

تگ iframe در HTML به عنوان یکی از تگ های مهم و کاربردی در این سند محسوب می شود.

در این مقاله از سایت آموزی شما همراهان گرامی را با تگ iframe و مقادیر مهم آن آشنا می کنیم.

تگ iframe در HTML

تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder

تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder

کاربردهای مهم تگ iframe در سند HTML

تگ iframe زمانی کاربرد دارد، که می خواهیم صفحه دیگری را در صفحه اصلی خود به نمایش در آوریم.

تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder

تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder

همچنین از تگ iframe می توانیم در ساخت فریم ها یا قاب های درون خطی نیز استفاده کنیم.

مورد استفاده دیگر تگ iframe در ساخت قاب جعبه ویدیو پلیر ها در اسناد html می باشد.

ساختار تگ iframe در سند HTML

تگ iframe از جمله تگ هایی است که شامل یک تگ باز ( Opening Tag ) و یک تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

تگ iframe شامل یک سری Attribute های مهم درون خود می باشد، که بر روی تگ iframe کنترل دارند.

مهمترین خاصیت های تگ iframe در سند HTML

  1. خاصیت src
  2. خاصیت width
  3. خاصیت height
  4. خاصیت frameborder

1- خاصیت src در تگ iframe

یکی از صفات مهم در تگ iframe یک Attribute به نام src می باشد.

خاصیت src در حقیقت مقداری برابر با آدرس صفحه هدف ( target ) می گیرد که قرار است در یک فریم در صفحه اصلی ما به نمایش در آید.

البته خاصیت src در ساخت فریم ها یا قاب های درون خطی هم کاربرد دارد.

به مثال زیر توجه کنید:

2- خاصیت width در تگ iframe 

یکی دیگر از صفات مهم در تگ iframe ، خاصیت width می باشد.

با خاصیت width درون تگ iframe و تعیین مقدار برای آن شما می توانید عرض یا پهنای فریم خود را مشخص کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

3- خاصیت height در تگ iframe

صفت مهم دیگر در تگ iframe خاصیتی به نام height می باشد.

شما از طریق این خاصیت و تعیین مقدار برای آن به راحتی می توانید ارتفاع فریم یا قاب خود را مشخص کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

4- خاصیت frameborder در تگ iframe

چنانچه قصد دارید border پیش فرض دور فریم ساخته شده شما حذف شود، از خاصیت frameborder و مقدار ۰ استفاده کنید. تا border پیش فرض قاب مورد نظر شما حذف گردد.

به مثال زیر توجه کنید:

تگ iframe در HTML | معرفی تگ iframe در html | خاصیت frameborder – اختصاصی سایت آموزی