تگ menu و menuitem در html5 | خاصیت contextmenu در HTML5

در این مقاله از سایت آموزی در مورد تگ menu و menuitem در html5 توضیحاتی را ارائه می کنیم.

تگ menu و menuitem در html5

تگ menu و menuitem در html5 ، از دسته تگ های جدید در این زبان می باشند.

در مقالات قبلی سایت آموزی با مفهوم تگ nav در html آشنا شدید.

تگ menu معمولا به عنوان فرزند تگ nav در داخل خود شامل فرزند دیگری به نام تگ menuitem می شود.

تگ menuitem می تواند دارای یک سری آیتم های دستوری درون خود باشد. که اجازه پاپ آپ کردن را به کاربر می دهد.

در داخل تگ menu می توانیم بخشهای مختلف یک منو را اعم از آیکون ها ، فهرست منو ، باکس جستجو و غیره را ایجاد کنیم.

نکات مهم

در بین تگ باز و بسته menuitem معمولا المانی قرار نمی گیرد. و تنها دستورات درون تگی داریم.

تگ menu و menuitem در html5

دستورات یک تگ menuitem ، از طریق مقدار یک id با ویژگی contextmenu روی تگ های دیگر اعمال می شود.

ساخت منوهای بازشوی اشتراک در شبکه های اجتماعی یکی از ویژگی مهم menuitem است.

menuitem از طریق ساخت سایر منوهای بازشو بر روی تگ هایی با خصوصیت contextmenu موثر است.

منوهای بازشوی ساخته شده به شکل غیرمستقیم از menuitem تولید می شوند.

تگ menu و menuitem در html5 | خاصیت contextmenu در HTML5

تگ menu و menuitem در html5 | خاصیت contextmenu در HTML5

تگ هایی که از طریق خصیصه contextmenu با دستورات menuitem مرتبط شده اند ، با قابلیت کلیک راست شامل منوی بازشو و تعریف شده توسط دستورات درون تگی menuitem می شوند.

تگ <menu> یک لیست یا منو از دستورات تعریف می کند.

تگ menu و تگ menuitem در HTML5 ، از دسته تگ های جدید جهت ساخت منو در سند HTML می باشند.

تگ <menu> برای منوهای زمینه ای ، نوار ابزار و برای لیست کنترل های فرم و دستورات استفاده می شود.

تگ <menu> معمولا به عنوان فرزند تگ nav در داخل خود شامل فرزند دیگری به نام تگ menuitem می شود.

تگ menuitem می تواند دارای یک سری آیتم های دستوری درون خود باشد. که اجازه پاپ آپ کردن را به کاربر می دهد.

در داخل تگ <menu> می توانیم بخشهای مختلف یک منو را اعم از آیکون ها ، فهرست منو ، باکس جستجو و غیره را ایجاد کنیم.

دستورات تگ menuitem تنها در مرورگر فایرفاکس اعمال می شود و در سایر مرورگرها پشتیبانی نمی شود.

تگ menu و menuitem در html5 | خاصیت contextmenu در HTML5 – اختصاصی سایت آموزی