تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول

در این مقاله از سایت آموزی در مورد تگ table و تگ های ساخت جدول در سند html توضیح میدهم.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول - سایت آموزی

تگ table در ساخت جدول HTML

تگ کاربردی table شامل تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و برای ساخت جدول در html به کار می رود.

البته جهت ساخت جدول در html علاوه بر تگ table ، از گروهی از تگ ها استفاده می کنیم.

اما تگ table به عنوان تگ بنیادی و ریشه جدول در html محسوب می شود.

درون این تگ ، گروهی از تگ ها به کار می روند که در ادامه به کاربرد تک تک آنها می پردازیم.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ caption در ساخت جدول HTML

تگ caption شامل یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساخت عنوان جدول و درون تگ پدر table به کار می رود.

تگ table

تگ thead در ساخت جدول HTML

تگ thead نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساخت سرتیتر در جدول html و به عنوان پدر تگ های درونی tr و th به کار می رود.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tr در ساخت جدول HTML

تگ tr نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

برای ساختن سطرها در html از تگ باز و بسته tr درون تگ باز و بسته table استفاده می کنیم.

آموزش تمام قسمت های داشبورد وردپرس + فیلم آموزشی

تگ th در ساخت جدول HTML

تگ th نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساختن تیترهای جدول در اسناد html به کار می رود. و شامل تگ باز و بسته است.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tbody در طراحی جدول HTML

تگ tbody نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

tbody بر روی عناصر داخلی جدول تاثیر گذار است و بدنه جدول را می سازد.

این تگ نیز به عنوان پدر تگ های tr و td در ساخت بدنه و چارچوب جدول کاربرد دارد.

آموزش لینک بیلدینگ در سایت آموزی

تگ td در ساخت جدول HTML

تگ td نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و جهت ساختن ستون های جدول در html از تگ باز و بسته td درون تگ tr استفاده می شود.

تگ table

تگ colgroup و col در طراحی جدول HTML

تگ colgroup و col نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ ها جهت فرمت بندی ستون های جدول به صورت تفکیک شده و گروهی استفاده می شوند.

طراحی جدول و آموزش کامل تمام تگ های html در سایت آموزی

تگ colgroup و col را باید بلافاصله بعد از تگ table قرار داد. از colgroup می توان بدون تگ col یا همراه با تگ col آن استفاده کرد.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tfoot در طراحی جدول HTML

تگ tfoot نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد. tfoot ردیف پایانی یک جدول را شامل می شود.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول – اختصاصی سایت آموزی