تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی در مورد تگ table و تگ های ساخت جدول در سند html توضیح میدهم.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول - سایت آموزی

تگ table در ساخت جدول HTML

تگ کاربردی table شامل تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و برای ساخت جدول در html به کار می رود.

البته جهت ساخت جدول در html علاوه بر تگ table ، از گروهی از تگ ها استفاده می کنیم.

اما تگ table به عنوان تگ بنیادی و ریشه جدول در html محسوب می شود.

درون این تگ ، گروهی از تگ ها به کار می روند که در ادامه به کاربرد تک تک آنها می پردازیم.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ caption در ساخت جدول HTML

تگ caption شامل یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساخت عنوان جدول و درون تگ پدر table به کار می رود.

تگ table

تگ thead در ساخت جدول HTML

تگ thead نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساخت سرتیتر در جدول html و به عنوان پدر تگ های درونی tr و th به کار می رود.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tr در ساخت جدول HTML

تگ tr نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

برای ساختن سطرها در html از تگ باز و بسته tr درون تگ باز و بسته table استفاده می کنیم.

آموزش تمام قسمت های داشبورد وردپرس + فیلم آموزشی

تگ th در ساخت جدول HTML

تگ th نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ جهت ساختن تیترهای جدول در اسناد html به کار می رود. و شامل تگ باز و بسته است.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tbody در طراحی جدول HTML

تگ tbody نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

tbody بر روی عناصر داخلی جدول تاثیر گذار است و بدنه جدول را می سازد.

این تگ نیز به عنوان پدر تگ های tr و td در ساخت بدنه و چارچوب جدول کاربرد دارد.

آموزش لینک بیلدینگ در سایت آموزی

تگ td در ساخت جدول HTML

تگ td نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

و جهت ساختن ستون های جدول در html از تگ باز و بسته td درون تگ tr استفاده می شود.

تگ table

تگ colgroup و col در طراحی جدول HTML

تگ colgroup و col نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد.

این تگ ها جهت فرمت بندی ستون های جدول به صورت تفکیک شده و گروهی استفاده می شوند.

طراحی جدول و آموزش کامل تمام تگ های html در سایت آموزی

تگ colgroup و col را باید بلافاصله بعد از تگ table قرار داد. از colgroup می توان بدون تگ col یا همراه با تگ col آن استفاده کرد.

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | جدول تو در تو html | ایجاد جدول

تگ tfoot در طراحی جدول HTML

تگ tfoot نیز دارای یک تگ باز ( Opening Tag ) و تگ بسته ( Closing Tag ) می باشد. tfoot ردیف پایانی یک جدول را شامل می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

تگ table و تگ های ساخت جدول در HTML | طراحی جدول – اختصاصی سایت آموزی