خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset

در این مقاله از سایت آموزی در مورد خاصیت type در تگ input برای شما عزیزان توضیح می دهیم.

خاصیت type در تگ input

در مقاله تگ input در html خدمتتون عرض کردم که این خاصیت کنترل های input را شامل می شود.

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی

خاصیت type در تگ input

این Attribute دارای ۱۰ مقدار مهم است. که هر مقداری یک نوع کنترل روی input را مشخص می کند.

در ادامه به توضیح مقادیر خاصیت type می پر دازیم.

۱- مقدار button در صفت type

این مقدار در صفت type ، کنترل دکمه فرمان در تگ input را مشخص می کند.

شکل زیر نوعی دکمه فرمان ریست را در اعتبارسنجی فرم براساس RE CAPTCHA نشان می دهد.

در همین شکل دکمه submit نیز با همین مقدار در تگ input کدنویسی شده است.

ساخت دکمه reset با سایت آموزی

۲- مقدار checkbox در صفت type درون تگ input :

این مقدار در خاصیت type ، کادر انتخابی تگ input را مشخص می کند. در این کادر مربع شکل امکان گزینش داریم.

شکل زیر نمونه ای از کادر با قابلیت کنترل گزینشی که با مقدار checkbox در خاصیت type را نشان می دهد.

این خاصیت درون تگ input تنها ( Self Closing Tag ) کدنویسی شده است.

ساخت checkbox اختصاصی سایت آموزی

۳- مقدار file در صفت type درون تگ input

کنترل یک فایل خارجی مثل یک سند خارجی و یا آپلود یک تصویر را برای تگ input مشخص می کند.

این مقدار با مسیردهی کنترل input را در این متد مشخص می کند.

حتما برخی فرم ها را دیدید که قابلیت آپلود فایل دارد. این فرم با این خاصیت کدنویسی شدند.

به شکل زیر توجه کنید:

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی

۴- مقدار hidden در صفت type درون تگ input

این مقدار یک فیلد مخفی را جهت کنترل تگ input معین می کند.

این فیلد مخفی در زمان اعتبارسنجی فرم ها در دیتابیس در زمانی که در بخشی از صفحات فرم ها تنها مقدار برای ما مطرح است ، موثر است.

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی

۵- مقدار image در صفت type درون تگ input

این مقدار امکان یک کنترل جهت نمایش یک عکس را از طریق تگ input مشخص می کند.

مثلا شاید بخشی از فرم شما یک دکمه تصویری و… باشد. که با این ویژگی مهیا می شود.

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset

در تصویر زیر یک تصویر و مسیرش با همین مقدار و خصیصه src تعریف شده است:

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی

۶- مقدار password در صفت type درون تگ input

این مقدار کنترل یک کادر متن را با تگ input مهیا می کند.

در خروجی کد به جای نمایش اعداد یا حروف وارد شده ، ستاره یا دایره نمایش می دهد.

دلیل این است، تا اطلاعات ورودی توسط کاربر مخفی بماند .

۷- مقدار radio در صفت type درون تگ input

این مقدار برای دکمه های رادیویی با قابلیت انتخاب درون تگ input کاربرد دارد.

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی

۸- مقدار reset در صفت type درون تگ input

این مقدار شامل یک دکمه است که با کلیک بر روی آن ، محتویات درون کلیه کنترل های فرم پاک می شود.

این مقدار کنترل reset را درون تگ input مشخص می کند.

به شکل زیر توجه کنید:

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset - سایت آموزی۹- مقدار submit در صفت type درون تگ input

یک دکمه فرمان است که با کلیک بر روی آن ، اطلاعات درون کنترل های فرم به مقصد ارسال می شود .

۱۰- مقدار text در صفت type درون تگ input

با این مقدار یک کادر متن با کنترل روی تگ input مشخص می شود.

شکل زیر نمونه ای از کادرهای متنی در فرم را نشان می دهد که با مقدار text در ویژگی type و درون تگ input کدنویسی شده است:

ساخت فرم های اختصاصی با عنصر input

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

خاصیت type در تگ input مقدار button مقدار reset – اختصاصی سایت آموزی