دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

در این فیلم آموزشی از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی در مورد دیدگاه ها در وردپرس توضیح می دهیم.

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی

در ادامه می توانید فیلم آموزشی بخش ششم برگه ها و توضیح تصویر شاخص در برگه ها ی وردپرس را تماشا کنید:

 

در این فیلم آموزشی خواهید دانست که یکی از ویژگی‌های اصلی سایت ها و وبلاگ ها امکان دریافت بازخورد از مخاطب ها توسط دیدگاهها است.

و البته این خصوصیت در وردپرس بسیار قدرتمند ظاهر شده است.

شما می توانید به راحتی به مدیریت کامل بازخوردهایی که دریافت می کنید بپردازید.

وارد پنل مدیریت محتوای وردپرس می‌شویم و بخش دیدگاه ها را انتخاب می‌کنیم.

به تصویر زیر نگاه کنید

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

از طریق منوی دیدگاه ها تمام دیدگاه‌هایی که در وبسایت شما توسط کاربران گذاشته شده را مشاهده می کنید.

می توانید آن‌ها را پاسخ دهید، ویرایش و یا حذف کنید.

نام نویسنده دیدگاه

دیدگاه‌ها دارای سه ستون هستند، که ستون اول نام نویسنده دیدگاه به همراه مشخصاتش نمایش داده می شود.

و در ستون دوم متن دیدگاه و در ستون آخر نوشته‌ یا برگه‌ ای که این دیدگاه مربوط به آن است.

با کلیک بر روی هر کدام می توانید تنظیمات را بر روی آن دیدگاه اعمال کنید.

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

برای مثال با کلیک بر روی پذیرفتن این دیدگاه منتشر می شود که با کلیک دوباره بر روی گزینه نپذیرفتن دوباره می توانید مانع نمایش دیدگاه شوید.

اگر بخواهید دیدگاهی را پاسخ دهید می توانید از طریق لینک کناری پذیرفتن اقدام کنید.

همچنین در این فیلم آموزشی خواهید دانست که چگونه دیدگاه کاربری را ویرایش کنید.

و یا از لینک ویرایش سریع دیدگاه کاربر مورد نظر را ادیت کنید.

دیدگاه جفنگ یا اسپم

اگر دیدگاه را جفنگ تشخیص دادید و یا قصد انتقال به زباله دان دارید می توانید لینک مربوطه را بزنید.

برای اعمال کار ها بر روی چند دیدگاه می توانید با تیک زدن آن ها از منوی آبشاری بالای جدول (کارهای دسته جمعی) کاری را که میخواهید انجام شود را انتخاب و با کلیک بر روی دکمه اجرا آن کار اعمال شود.

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

همچنین جهت فیلتر کردن و بررسی گروهی از دیدگاه ها می توانید آنها را صافی کنید.

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

لینک دسترسی به منوی پیشخوان وردپرس + فیلم آموزشی

منوی پیشخوان وردپرس + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

لینک دسترسی به فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی نوشته ها در وردپرس

نوشته ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشی 

نوشته ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش هفتم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش هشتم + فیلم آموزشی | نوار ابزار ادیتور نوشته ها در وردپرس + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش نهم + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش دهم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش یازدهم + فیلم آموزشی

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی برگه ها در وردپرس

برگه ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی | زیر منوی افزودن نوشته وردپرس

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی دیدگاه ها در وردپرس

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشیمدیریت دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی

پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی رسانه ها و گالری در وردپرس

رسانه در وردپرس + فیلم آموزشیگالری تصویر در وردپرس + فیلم آموزشی 

ساخت مدیا در گالری وردپرس + فیلم آموزشی

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی پوسته ها در وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت اول + فیلم آموزشیپوسته ها در وردپرس قسمت دوم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت سوم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت چهارم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت پنجم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت ششم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هشتم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت نهم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت یازدهم + فیلم آموزشی

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی | پذیرفتن دیدگاه | ویرایش دیدگاه | دیدگاه جفنگ – اختصاصی سایت آموزی