روش ایجاد لینک در HTML | پیوند صفحات در html | پیوند سایت ها یا بک لینک

روش ایجاد لینک در HTML را در این مقاله از سایت آموزی برای شما عزیزان توضیح می دهیم.

روش ایجاد لینک در HTML

لینک دادن به معنی ایجاد پیوندهای داخلی و خارجی در صفحه یا صفحات مختلف به یکدیگر می باشد.

برای ایجاد لینک بر روی متن و یا حتی عکس مورد نظر ، از تگ a استفاده می شود.

به عبارت دیگر تگ <a> برای پیوند یک صفحه به صفحه ای دیگر و یا حتی پیوند مطلبی از سایتی به سایت دیگر ( بک لینک ) استفاده می شود.

همانطور که در شکل می بینید ، المنت a نیز دارای دو بخش تگ باز ( Opening-tag ) و تگ بسته ( Closing-tag ) می باشد.

روش ایجاد لینک در HTML | پیوند صفحات در html | پیوند سایت ها یا بک لینک

روش ایجاد لینک در HTML | پیوند صفحات در html | پیوند سایت ها یا بک لینک

در بین این تگ باز و بسته محتوای محصور شده تگ ( Enclosed Content Tag ) قرار میگیرد.

در قسمت تگ باز یک اسم خصوصیت ( Attribute Name ) با نام href قرار دارد.

href در تگ a ، یک مقدار خصوصیت ( Attribute Value ) میگیرد.

در واقع برای تگ <a> مهم ترین خصوصیت href است، که نشان می دهد مقصد لینک کجاست.

به طور پیش فرض ، لینک ها در مرورگرها به یکی از روش های زیر، ظاهر می شوند:

  • لینک مشاهده نشده، زیر خط دار و آبی است
  • لینک بازدید، زیر خط دار و بنفش است
  • لینک فعال، زیر خط دار و به رنگ قرمز است

که در حقیقت ، این مقدار ( Value ) نشان دهنده مسیر پیوند است.

تفاوت تگ a در HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01 تگ <a> می تواند به صورت یک لینک (hyperlink) یا یک لنگر (anchor) باشد.

در HTML5 تگ <a> همیشه یک لینک است، اما اگر ویژگی href را نداشته باشد آن تنها یک نگهدارنده مکان برای یک لینک است.

در HTML5 تعدادی صفت جدید به این تگ اضافه شده و از نسخه HTML4.01 آن نیز تعدادی صفت حذف شده است.

روش ایجاد لینک در HTML | پیوند صفحات در html | پیوند سایت ها یا بک لینک – اختصاصی سایت آموزی