رویداد oninvalid در HTML5 مقدار اشتباه فیلد input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی oninvalid در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oninvalid زمانی رخ می دهد که اعتبار سنجی فیلد تگ input در فرم html ، مقدار اشتباه داشته باشد. خصوصیت رویدادی oninvalid یک رویداد عمومی تگ های html است. خاصیت رویدادی oninvalid بیشتر درون تگ input استفاده می شود.

رویداد oninvalid در HTML5 مقدار اشتباه فیلد input - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی oninvalid در سند HTML

صفت رویدادی oninvalid زمانی رخ می دهد که اعتبار سنجی فیلد تگ input در فرم html ، مقدار اشتباه داشته باشد. مثلا ممکن است خالی ماندن یکی از فیلدهای تگ input توسط خصوصیت رویدادی oninvalid منجر به یک هشدار برای کاربر شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است. خاصیت رویدادی oninvalid یک رویداد جدید اضافه شده در HTML5 می باشد. البته خاصیت رویدادی oninvalid بیشتر درون تگ input استفاده می شود. ویژگی رویدادی oninvalid در دسته رویداد های مربوط به فرم ( form ) قرار می گیرد.

مثال در مورد استفاده از این ویژگی درون تگ input

<input type=”text” oninvalid=”alert(‘You must fill out the form!’);” required>

رویداد oninvalid در HTML5 مقدار اشتباه فیلد input

بررسی این ویژگی درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی oninvalid ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از این ویژگی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد oninvalid در HTML5 مقدار اشتباه فیلد input – اختصاصی سایت آموزی