رویداد عمومی onkeydown در HTML در حال فشردن دکمه

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onkeydown در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onkeydown زمانی رخ می دهد که کاربر در حال فشار دادن یک دکمه است. خصوصیت رویدادی onkeydown یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onkeydown در HTML در حال فشردن دکمه - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onkeydown در سند HTML

صفت رویدادی onkeydown زمانی رخ می دهد که کاربر در حال فشار دادن یک دکمه است. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

اما خصوصیت رویدادی onkeydown را نباید برای تگ base ، تگ bdo ، تگ br ، تگ head ، تگ html ، تگ iframe ، تگ meta ، تگ param ، تگ script ، تگ style و تگ title به کار برد. ویژگی رویدادی onkeydown در دسته رویداد های مربوط به صفحه کلید یا کیبورد قرار می گیرد.

نکته مهم

رویداد های مرتبط با ویژگی رویدادی onkeydown عبارتند از:

  • onkeydown
  • onkeypress
  • onkeyup

رویداد عمومی onkeydown در HTML در حال فشردن دکمه

مثال در مورد استفاده از این ویژگی درون تگ input

<input type=”text” onkeydown=”myFunction()”>

بررسی این ویژگی درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onkeydown ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از این ویژگی

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onkeydown در HTML در حال فشردن دکمه – اختصاصی سایت آموزی