رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onload در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onload زمانی رخ می دهد یک شیء در سند html ، لود یا بارگذاری شود. خصوصیت رویدادی onload یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html

رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html |  رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html |  رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload |تگ html | رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html

معرفی صفت رویدادی onload در سند HTML

صفت رویدادی onload زمانی رخ می دهد یک شیء در سند html ، لود یا بارگذاری شود.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

خصوصیت رویدادی onload بیشتر در تگ body برای اجرا کردن یک script هنگامی که صفحه وب کاملا تمام محتوا را لود کرد، استفاده می شود.

محتوا می تواند شامل عکس یا فایل script یا فایل css باشد.

همچنین ویژگی رویدادی onload  علاوه بر تگ body در تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ link ، تگ script و تگ style هم کاربرد بیشتری دارد.

نکات مهم

1- از خصوصیت رویدادی onload می توان برای چک کردن نوع مرورگر کاربر یا ورژن مرورگر او استفاده کرد.

2- از ویژگی رویدادی onload می توان برای لود کردن ورژن مناسب صفحه وب بر اساس اطلاعات استفاده کرد.

3- از صفت رویدادی onload می توان برای کار کردن با cookie ها استفاده کرد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onload درون تگ body

مثال در مورد استفاده از ویژگی onload درون تگ img

بررسی ویژگی onload درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onload ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onload

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html

رویداد عمومی onload در HTML | رویداد onload تگ html – اختصاصی سایت آموزی