رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onloadedmetadata در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onloadedmetadata زمانی رخ می دهد که داده های متا برای یک فایل تصویری یا فایل صوتی در سند HTML لود شوند.

رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio

رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio | رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio | رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio | رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio | رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio | رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio

معرفی صفت رویدادی onloadedmetadata در سند HTML

صفت رویدادی onloadedmetadata زمانی رخ می دهد که داده های متا برای یک فایل تصویری یا فایل صوتی در سند HTML لود شوند.

داده های متا برای یک فایل ویدئویی یا صوتی عبارتند از:

  • مدت زمان
  • ابعاد ( فقط برای ویدئو )
  • متن

و این رویداد بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

خاصیت رویدادی onloadedmetadata ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است.

خصوصیت رویدادی onloadedmetadata ، در دسته رویدادهای مربوط به media قرار می گیرد.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadedmetadata درون تگ audio

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadedmetadata درون تگ video

بررسی ویژگی onloadedmetadata درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onloadedmetadata ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onloadedmetadata

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio – اختصاصی سایت آموزی