رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onloadedmetadata در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onloadedmetadata زمانی رخ می دهد که داده های متا برای یک فایل تصویری یا فایل صوتی در سند HTML لود شوند.

رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio

معرفی صفت رویدادی onloadedmetadata در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onloadedmetadata زمانی رخ می دهد که داده های متا برای یک فایل تصویری یا فایل صوتی در سند HTML لود شوند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

داده های متا برای یک فایل ویدئویی یا صوتی عبارتند از:

  • مدت زمان
  • ابعاد ( فقط برای ویدئو )
  • متن

و این رویداد بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود. خاصیت رویدادی onloadedmetadata ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است. خصوصیت رویدادی onloadedmetadata ، در دسته رویدادهای مربوط به media قرار می گیرد.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadedmetadata درون تگ audio

<audio onloadedmetadata=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadedmetadata درون تگ video

<video onloadedmetadata=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onloadedmetadata درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onloadedmetadata ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onloadedmetadata

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onloadedmetadata در HTML5 تگ audio – اختصاصی سایت آموزی