رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onloadstart در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onloadstart زمانی رخ می دهد که مرورگر شروع به جستجوی یک فایل صوتی یا تصویری در سند html کند. این زمانی است که پروسه لود شدن media شروع می شود.

رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart

رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart | رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart

معرفی صفت رویدادی onloadstart در سند HTML

صفت رویدادی onloadstart زمانی رخ می دهد که مرورگر شروع به جستجوی یک فایل صوتی یا تصویری در سند html کند. این زمانی است که پروسه لود شدن media شروع می شود.

داده های متا برای یک فایل ویدئویی یا صوتی عبارتند از:

  • مدت زمان
  • ابعاد ( فقط برای ویدئو )
  • متن

و این رویداد بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

خاصیت رویدادی onloadstart ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است.

خصوصیت رویدادی onloadstart ، در دسته رویدادهای مربوط به media قرار می گیرد.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadstart درون تگ audio

مثال در مورد استفاده از ویژگی onloadstart درون تگ video

بررسی ویژگی onloadstart درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onloadstart ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onloadstart

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onloadstart در HTML رویداد onloadstart – اختصاصی سایت آموزی