رویداد عمومی onmousemove در HTML حرکت نشانگر ماوس

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onmousemove در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onmousemove زمانی رخ می دهد که کاربر بر روی یک تگ html دکمه ماوس را فشار دهد. خصوصیت رویدادی onmousemove یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onmousemove در HTML حرکت نشانگر ماوس - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onmousemove در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onmousemove می تواند زمانی رخ دهد که کاربر نشانگر ماوس را بر روی یک تگ html حرکت دهد. شما از طریق دسترسی به تگ مربوطه با زبان جاوا اسکریپت می توانید رویداد تعریف کنید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است. ویژگی رویدادی onmousemove در دسته رویداد های مربوط به ماوس قرار می گیرد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onmousemove درون تگ img

<img onmousemove=”bigImg(this)” onmouseout=”normalImg(this)” border=”0″ src=”smiley.gif” alt=”Smiley” width=”32″ height=”32″>
<p>The function bigImg() is triggered when the user mouse pointer is moved over the image. This function enlarges the image.</p>
<p>The function normalImg() is triggered when the mouse pointer is moved out of the image. That function sets the height and width of the image back to normal.</p>
<script>
function bigImg(x) {
x.style.height = “64px”;
x.style.width = “64px”;
}
function normalImg(x) {
x.style.height = “32px”;
x.style.width = “32px”;
}
</script>

بررسی ویژگی onmousemove درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onmousemove ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onmousemove

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onmousemove در HTML رویداد onmousemove – اختصاصی سایت آموزی