رویداد عمومی onpause در HTML زمان توقف صوت یا ویدئو

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onpause در سند اچ تی ام ال می پردازیم. ویژگی رویدادی onpause زمانی روی می دهد ویدئو یا صدا در حال توقف ( pause ) قرار دارد، خواه توسط کاربر یا به صورت برنامه نویسی. خصوصیت onpause یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onpause در HTML زمان توقف صوت یا ویدئو - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onpause در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onpause زمانی روی می دهد ویدئو یا صدا در حال توقف ( pause ) قرار دارد، خواه توسط کاربر یا به صورت برنامه نویسی این توقف رخ دهد.

در نقطه مقابل رویداد onplay زمانی روی می دهد که ویدئو یا صدا شروع به پخش کند.

ویژگی رویدادی onpause در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onpause درون تگ audio

[html]<audio onpause=”myFunction()”>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی onpause درون تگ video

[html]<video onpause=”myFunction()”>[/html]

بررسی ویژگی onpause درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onpause ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01  و نسخه های قبلی وجود داشته است، و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onpause در اچ تی ام ال

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onpause در HTML زمان توقف صوت یا ویدئو – اختصاصی سایت آموزی