رویداد عمومی onplaying در HTML پخش مجدد بعد توقف

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onplaying در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onplaying زمانی روی می دهد که فایل صوتی یا تصویری بعد از متوقف شدن و یا توقف برای دانلود ادامه ( buffering ) شروع به پخش کند. خصوصیت onplaying یک رویداد عمومی تگ های html است. خاصیت رویدادی onplaying درون تگ audio و تگ video کاربرد دارد.

رویداد عمومی onplaying در HTML پخش مجدد بعد توقف - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onplaying در سند HTML

صفت رویدادی onplaying زمانی روی می دهد که فایل صوتی یا تصویری بعد از متوقف شدن و یا توقف برای دانلود ادامه ( buffering ) شروع به پخش کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی رویدادی onplaying در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است. خصوصیت رویدادی onplaying معمولا درون تگ audio و تگ video کاربرد دارد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onplaying درون تگ audio

<audio onplaying=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onplaying درون تگ video

<video onplaying=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onplaying درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onplaying ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و  در نسخه HTML4.01  و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onplaying

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onplaying در HTML پخش مجدد بعد توقف – اختصاصی سایت آموزی