رویداد عمومی onratechange در HTML تغییر سرعت پخش

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onratechange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onratechange زمانی روی می دهد که سرعت پخش فایل ویدئویی یا فایل صوتی تغییر کند ( با حرکت آهسته یا تند ). خصوصیت onratechange یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onratechange در HTML تغییر سرعت پخش - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onratechange در سند HTML

صفت رویدادی onratechange زمانی روی می دهد که سرعت پخش فایل ویدئویی یا فایل صوتی تغییر کند ( با حرکت آهسته یا تند ). این رویداد به وسیله ویژگی playbackRate که در شیء ویدئویی یا صوتی قرار دارد، فراخوانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خصوصیت playbackRate ، سرعت پخش یک فایل ویدئویی یا صوتی را ست کرده و یا اینکه آن را برمی گرداند. ویژگی رویدادی onratechange در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد. خصوصیت رویدادی onratechange بیشتر در تگ audio و تگ video استفاده می شود. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onratechange درون تگ audio

<audio onratechange=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onratechange درون تگ video

<video onratechange=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onratechange درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onratechange ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onratechange

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onratechange در HTML تغییر سرعت پخش – اختصاصی سایت آموزی