رویداد عمومی onstalled در HTML رویداد فایل media

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onstalled در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onstalled زمانی روی می دهد که مرورگر در حال تلاش برای دریافت داده های media می باشد، اما این داده ها غیر قابل دسترس می باشند.

ویژگی رویدادی onstalled معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

خصوصیت onstalled یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onstalled در HTML رویداد فایل media - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onstalled در سند HTML

صفت رویدادی onstalled زمانی روی می دهد که مرورگر در حال تلاش برای دریافت داده های media می باشد، اما این داده ها غیر قابل دسترس می باشند.

ویژگی رویدادی onstalled در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

رویداد های مرتبط با خصوصیت رویدادی onstalled که به هنگام ایجاد اختلال در طول لود شدن مدیا روی می دهند، عبارتند از:

  • onabort
  • onemptied
  • onerror
  • onsuspend

مثال در مورد استفاده از ویژگی onstalled درون تگ audio

[html]<audio onstalled=”myFunction()”>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی onstalled درون تگ video

[html]<video onstalled=”myFunction()”>[/html]

بررسی ویژگی onstalled درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onstalled ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onstalled

تگ های block-level و inline-level | تگ های بلاک لول و اینلاین عنصر بلاکی در HTML5 ، آموزش طراحی سایت

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onstalled در HTML رویداد فایل media – اختصاصی سایت آموزی