رویداد عمومی ontimeupdate در HTML تغییر مکان media

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ontimeupdate در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ontimeupdate زمانی روی می دهد مکان پخش در یک فایل صوتی یا تصویری تغییر کند.

ویژگی رویدادی ontimeupdate معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود. خصوصیت ontimeupdate یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی ontimeupdate در HTML تغییر مکان media - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی ontimeupdate در سند HTML

صفت رویدادی ontimeupdate زمانی روی می دهد مکان پخش در یک فایل صوتی یا تصویری تغییر کند. ویژگی رویدادی ontimeupdate در دسته رویداد های مربوط به media ( مدیا ) قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خاصیت رویدادی ontimeupdate به صورت های زیر فراخوانده می شود:

  • پخش شدن فایل صوتی یا تصویری
  • حرکت دادن مکان پخش ( مانند زمانی که کاربر به سرعت در یک فایل صوتی یا تصویری به یک مکان پخش متفاوت می رود )

نکته مهم

خصوصیت رویدادی ontimeupdate اغلب در کنار خصوصیت currentTime که در شیء ویدئو یا صدا قرار دارد، استفاده می شود. این خصوصیت مکان پخش کنونی فایل صوتی یا تصویری را در واحد ثانیه برمی گرداند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی ontimeupdate درون تگ audio

<audio onsuspend=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی ontimeupdate درون تگ video

<video onsuspend=”myFunction()”>

بررسی ویژگی ontimeupdate درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ontimeupdate ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ontimeupdate

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی ontimeupdate در HTML تغییر مکان media – اختصاصی سایت آموزی