رویداد عمومی onvolumechange رویداد onvolumechange

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onvolumechange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onvolumechange زمانی روی می دهد که میزان صدای یک ویدئو یا صوت تغییر کند.

خاصیت رویدادی onvolumechange معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

خصوصیت onvolumechange یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد عمومی onvolumechange رویداد onvolumechange - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onvolumechange در سند HTML

صفت رویدادی onvolumechange زمانی روی می دهد که میزان صدای یک ویدئو یا صوت تغییر کند.

این رویداد بوسیله ی کارهای زیر فراخوانی می شود:

  • افزایش یا کاهش میزان صدا
  • فعال یا غیرفعال شدن حالت بی صدا ( mute ) یا باصدا ( unmuting )

نکته مهم

می توانید از خصوصیت volume که در شیء ویدئو یا صوت قرار دارد، برای ست کردن یا برگرداندن میزان صدای یک ویدئو یا صوت استفاده کنید.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

ویژگی رویدادی onvolumechange معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

از طریق کد های جاوا اسکریپت می توانید بر روی تگ مربوطه خصوصیت رویدادی onvolumechange را تعریف کنید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onvolumechange درون تگ audio

[html]<audio onvolumechange=”myFunction()”>[/html]

رویداد عمومی onvolumechange رویداد onvolumechange - سایت آموزی

مثال در مورد استفاده از ویژگی onvolumechange درون تگ video

[html]<video onvolumechange=”myFunction()”>[/html]

بررسی ویژگی onvolumechange درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onvolumechange ، در نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onvolumechange

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onvolumechange رویداد onvolumechange – اختصاصی سایت آموزی