رویداد ها و ویژگی های تگ img | رویدادهای تگ img | ویژگی width در img

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی کلیه رویداد ها و ویژگی های تگ img پرداختیم.

رویداد ها و ویژگی های تگ img

رویداد ها و ویژگی های تگ img را در قالب یک جدول برای شما تدارک دیده ایم.

در مقالات کاربردی آموزش html در سایت آموزی قصد داریم ، کلیه تگ های html5 را به تفکیک رویداد ها ، ویژگی های اختصاصی و عمومی را جهت ساخت یک منبع غنی برای شما کاربران گرامی گردآوری کنیم.

رویداد ها و ویژگی های تگ img | رویدادهای تگ img | ویژگی width در img

رویداد ها و ویژگی های تگ img | رویدادهای تگ img | ویژگی width در img

تگ img ، یکی از پرکاربردترین ترین تگ ها در زبان html به حساب میاد.

شما اگر بخواهید در مرورگرتون عکسی به نمایش در بیاد ، باید از تگ img استفاده کنید.

img از جمله تگ های self closing tag یا تگ تکی محسوب میشه. که در مقاله مفهوم تگ در زبان html توضیح دادم.

تگ پرکابرد img دارای چندین اسم خصوصیت ( ATTRIBUTE NAME ) و مقدار خصوصیت ها ( ATTRIBUTE VALUE ) هستش.

یکی از مهمترین اسم خصوصیت های این تگ ، خصیصه src هست.

در ادامه جدول کلیه رویدادها ، ویژگی های اختصاصی و عمومی تگ img در یک سند html5 را ملاحظه می کنید:

 

معرفی کلیه رویدادها ، ویژگی های اختصاصی و عمومی تگ img در یک سند html5

alt (صفت اختصاصی)
-aria ( صفت عمومی)
Class ( صفت عمومی)
contenteditable ( صفت عمومی)
contextmenu ( صفت عمومی)
controls (صفت اختصاصی)
-data (صفت عمومی)
dir (صفت عمومی)
dragable (صفت عمومی)
dropzone (صفت عمومی)
dynsrc (صفت اختصاصی)
height (صفت اختصاصی)
hidden (صفت عمومی)
ice:repeating (صفت اختصاصی)
id (صفت عمومی)
ismap (صفت اختصاصی)
lang (صفت عمومی)
longdesc (صفت اختصاصی)
loop (صفت اختصاصی)
lowsrc (صفت اختصاصی)
name (صفت اختصاصی)
onclick (رویداد عمومی موس)
onDblClick (رویداد عمومی موس)
onKeyDown (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyPress (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyUp (رویداد عمومی کیبورد)
onMouseDown (رویداد عمومی موس)
onMouseMove (رویداد عمومی موس)
onMouseOut (رویداد عمومی موس)
onMouseOver (صفت اختصاصی)
onMouseUp (صفت اختصاصی)
role (صفت عمومی)
spellcheck (صفت عمومی)
spry (صفت اختصاصی)
src  (صفت اختصاصی)
start (صفت اختصاصی)
style (صفت عمومی)
title (صفت عمومی)
translate (صفت عمومی)
usemap (صفت اختصاصی)
width  (صفت اختصاصی)

در مقالات آموزشی بعدی در مورد رویدادها و کلیه Attribute های هر تگ توضیحات کاملی ارائه خواهد شد.

رویداد ها و ویژگی های تگ img | رویدادهای تگ img | ویژگی width در img – اختصاصی سایت آموزی