رویداد عمومی onblur در HTML برعکس رویداد onfocus

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد صفت رویدادی onblur در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onblur زمانی رخ می دهد که یک شیء از وضعیت focus خارج شود. و بیشتر در تگ input استفاده می شود.

رویداد عمومی onblur در HTML برعکس رویداد onfocus - سایت آموزی

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onblur در سند HTML

صفت رویدادی onblur اکثر اوقات با کد اعتبار سنجی فرم استفاده می شود. برای مثال وقتی که کاربر یک فیلد از فرم را ترک می کند، می تواند خصوصیت رویدادی onblur رخ دهد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکات مهم

ویژگی رویدادی onblur برعکس رویداد onfocus می باشد. خاصیت رویدادی onblur شبیه رویداد onfocusout است. تفاوت اصلی آنها در این است که، رویداد onblur ویژگی bubble را ندارد .

بنابراین در صورتی که شما می خواهید بفهمید که چه زمانی یک تگ یا فرزندان آن focus را از دست می دهند شما می توانید از رویداد onfocusout استفاده کنید. اما شما می توانید این ویژگی را با استفاده از پارامتر اختیاری  UseCapture در متد addEventListener برای صفت رویدادی onblur فعال کنید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onblur درون تگ input

<input type=”text” onblur=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onblur درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی onblur درون نسخه HTML5 و در نسخه HTML 4.0.1 وجود داشته است.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onblur در تگ input

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی onblur در HTML برعکس رویداد onfocus – اختصاصی سایت آموزی