رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد صفت رویدادی onblur در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onblur زمانی رخ می دهد که یک شیء از وضعیت focus خارج شود. و بیشتر در تگ input استفاده می شود.

رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur

رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur | رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur | رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur | رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur | رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur | رویداد عمومی onblur در HTML

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onblur در سند HTML

صفت رویدادی onblur اکثر اوقات با کد اعتبار سنجی فرم استفاده می شود. برای مثال وقتی که کاربر یک فیلد از فرم را ترک می کند، می تواند خصوصیت رویدادی onblur رخ دهد.

نکات مهم

ویژگی رویدادی onblur برعکس رویداد onfocus می باشد.

خاصیت رویدادی onblur شبیه رویداد onfocusout است. تفاوت اصلی آنها در این است که، رویداد onblur ویژگی bubble را ندارد . بنابراین در صورتی که شما می خواهید بفهمید که چه زمانی یک تگ یا فرزندان آن focus را از دست می دهند شما می توانید از رویداد onfocusout استفاده کنید.

اما شما می توانید این ویژگی را با استفاده از پارامتر اختیاری  UseCapture در متد addEventListener برای صفت رویدادی onblur فعال کنید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onblur درون تگ input

بررسی ویژگی onblur درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی onblur درون نسخه HTML5 و در نسخه HTML 4.0.1 وجود داشته است.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onblur در تگ input

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur

رویداد عمومی onblur در HTML | رویداد onblur – اختصاصی سایت آموزی