رویداد عمومی oncanplay در HTML | شروع نمایش مدیا

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد صفت رویدادی oncanplay در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oncanplay زمانی رخ می دهد که مرورگر بتواند نمایش مدیا را شروع کند. و معمولا در تگ audio ، تگ embed ، تگ object و تگ video استفاده می شود.

رویداد عمومی oncanplay در HTML | شروع نمایش مدیا - سایت آموزی

معرفی و کاربرد صفت رویدادی oncanplay در سند HTML

صفت رویدادی oncanplay زمانی رخ می دهد که مرورگر بتواند نمایش مدیا را شروع کند. و این رویداد در تگ audio ، تگ video ، تگ embed و تگ object استفاده می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در طول اجرای پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب رخ می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

در کنار رویدادهای ذکر شده بالا که همگی در مسیر لود شدن فایل صوتی یا تصویری رخ می دهند، صفت رویدادی oncanplay نیز زمانی روی می دهد که، مرورگر بتواند پخش یک ویدئو یا صدا ( فایل مدیا ) را شروع کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncanplay درون تگ Audio سند html

<audio oncanplay=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncanplay درون تگ Video

<video oncanplay=”myFunction()”>

بررسی ویژگی oncanplay درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی oncanplay درون نسخه HTML5 و در نسخه HTML 4.0.1 وجود داشته است.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی oncanplay در تگ body

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد عمومی oncanplay در HTML | شروع نمایش مدیا – اختصاصی سایت آموزی