رویداد oncanplaythrough در HTML بدون توقف لود مدیا

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی oncanplaythrough در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oncanplaythrough زمانی رخ می دهد که مرورگر بتواند بدون توقف برای لود کردن ، مدیا را نمایش دهد. و معمولا در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

رویداد oncanplaythrough در HTML بدون توقف لود مدیا - سایت آموزی

معرفی و کاربرد صفت رویدادی oncanplaythrough در سند HTML

ویژگی رویدادی oncanplaythrough زمانی روی می دهد که، مرورگر بتواند بدون توقف برای لود کردن ، مدیا را نمایش دهد. و این رویداد در تگ audio و تگ video استفاده می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خاصیت رویدادی oncanplaythrough ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است.

در طول پروسه لود شدن یک ویدئو یا صدا ، رویداد های زیر به ترتیب روی می دهند:

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncanplaythrough درون تگ Audio

<audio oncanplaythrough=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncanplaythrough درون تگ Video

<video oncanplaythrough=”myFunction()”>

بررسی ویژگی oncanplaythrough درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی oncanplaythrough ، در سند جدید HTML5 معرفی شد. و در HTML4.01 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشته است.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی oncanplaythrough در تگ body

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد oncanplaythrough در HTML بدون توقف لود مدیا – اختصاصی سایت آموزی