رویداد onchange در HTML | رویداد عمومی onchange

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onchange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onchange زمانی روی می دهد که مقدار یک تگ تغییر کند. و یک رویداد عمومی همه تگ های html است.

رویداد onchange در HTML | رویداد عمومی onchange

معرفی و کاربرد صفت رویدادی onchange در سند HTML

صفت رویدادی onchange زمانی روی می دهد که مقدار یک تگ تغییر کند. خاصبت رویدادی onchange یک رویداد عمومی همه تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکات مهم

۱- برای دکمه های رادیویی و چک باکس ها ، ویژگی رویدادی onchange زمانی که ناحیه تیک خوردن تغییر کند، روی می دهد.

۲- صفت رویدادی onchange ، مشابه با رویداد oninput می باشد. با این تفاوت که رویداد oninput بلافاصله بعد از تغییر در مقدار تگ html رخ می دهد.

اما خاصیت رویدادی onchange ، زمانی که تگ html مورد نظر از وضعیت فوکوس خارج شود، رخ می دهد.

۳- ویژگی رویدادی onchange ، بر روی تگ select و تگ keygene نیز کار می کند.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onchange درون تگ Select

<select onchange=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onchange درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onchange ، در سند جدید HTML5 و در HTML4.01 وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onchange

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onchange در HTML | رویداد عمومی onchange – اختصاصی سایت آموزی