رویداد oncopy در HTML | کپی محتوای تگ توسط کاربر

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی oncopy در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oncopy زمانی روی می دهد که کاربر محتوای یک تگ html را کپی کند.  خصوصیت oncopy یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد oncopy در HTML | کپی محتوای تگ توسط کاربر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی oncopy در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی oncopy زمانی روی می دهد کاربر محتوای یک تگ html را کپی کند. ویژگی رویدادی oncopy در دسته رویداد های صفحه کلید یا کیبورد قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکات مهم

۱- کپی کردن محتوای درون تگ html تنها به محتوای متنی خلاصه نمی شود، و حتی می تواند محتوای تصویر در داخل یک تگ img باشد.

۲- در مورد تگ input ، خصوصیت رویدادی oncopy معمولا در زمان استفاده از خاصیت type با مقدار text یا ( type=text ) ، می تواند استفاده شود.

۳- سه روش برای کپی کردن محتوای یک تگ html وجود دارد:

  1. فشردن کلیدهای ترکیبی CTRL و C یا ( CTRL + C )
  2. کلید کپی را از منوی ویرایش مرورگر اینترنتی مورد استفاده خود برای کپی تگ HTML پیدا کنید.
  3. جهت نمایش منوی زمینه روی تگ HTML مورد نظر کلیک راست کرده و دستور کپی را انتخاب نمایید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncopy درون تگ input

<input type=”text” oncopy=”myFunction()” value=”Try to copy this text”>
<p id=”demo”></p>
<script>
     function myFunction() {
          document.getElementById(“demo”).innerHTML = “You copied text!”
     }
</script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncopy درون تگ p

<p oncopy=”myFunction()”>Try to copy this text</p>
<script>
    function myFunction() {
         alert(“You copied text!”);
    }
</script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncopy درون تگ img

<img src=”what-is-seo.jpg” oncopy=”myFunction()” alt=”SEO” width=”220″ height=”277″>

بررسی ویژگی oncopy درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی oncopy ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01  و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی oncopy

هنگام تلاش برای کپی کردن یک تصویر ، رویداد oncopy در HTML ممکن است آن طور که از آن انتظار می رود کار نکند.

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد oncopy در HTML | کپی محتوای تگ توسط کاربر – اختصاصی سایت آموزی