رویداد oncuechange در HTML5 پرینت صفحه تگ track

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما بزرگواران به معرفی صفت رویدادی oncuechange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oncuechange زمانی که تغییراتی در تگ track صورت گیرد، می تواند از طریق کدهای جاوا اسکریپت رخ دهد. خصوصیت oncuechange مخصوص تگ track است.

رویداد oncuechange در HTML5 پرینت صفحه تگ track - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی oncuechange در سند HTML5

صفت رویدادی oncuechange قبل از عملیات پرینت صفحه html به کار می رود.

این صفت رویدادی html در تگ track استفاده می شود.

تگ track درون تگ video و تگ audio ، جهت ایجاد متن آهنگ یا متن ویدئو یا به عنوان فایل زیرنویس کاربرد دارد.

همانطور که می دانید تگ های video و audio جهت درج محتوای صوتی و تصویری در زبان html کاربرد دارند.

صفت رویدادی oncuechange یک رویداد جدید HTML است که در نسخه HTML5 معرفی شده است.

معرفی کلیه صفات تگ track در HTML

1- صفت default

2- صفت kind

3- صفت label

4- صفت src

5- صفت srclang

6- صفت رویدادی oncuechange

بررسی ویژگی oncuechange درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی oncuechange درون نسخه HTML5 معرفی شده است و در نسخه HTML 4.0.1 و ورژن های قدیمی تر وجود نداشت.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی oncuechange در تگ body

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد oncuechange در HTML5 پرینت صفحه تگ track – اختصاصی سایت آموزی