رویداد oncut در HTML کات کردن محتوای تگ توسط کاربر

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی oncut در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی oncut زمانی روی می دهد که کاربر محتوای یک تگ html را کات کند. خصوصیت oncut یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد oncut در HTML کات کردن محتوای تگ توسط کاربر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی oncut در سند html

صفت رویدادی oncut زمانی روی می دهد کاربر محتوای یک تگ html را کات کند. ویژگی رویدادی oncut در دسته رویداد های مربوط به کلیپ بورد ( Clipboard ) قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

نکات مهم

۱- با اینکه صفت رویدادی oncut در تمامی تگ های HTML پشتیبانی می شود اما cut کردن محتوا واقعا امکان پذیر نیست. بعنوان مثال یک تگ p را در نظر بگیرید، در این تگ زمانی می توان عمل cut کردن را اجرا کرد که خصوصیت contenteditable در این تگ برابر با true باشد.

۲- در مورد تگ input ، خصوصیت رویدادی oncut معمولا در زمان استفاده از خاصیت type با مقدار text یا ( type=text ) ، می تواند استفاده شود.

۳- سه روش برای کات کردن محتوای یک تگ html وجود دارد:

  1. فشردن کلیدهای ترکیبی CTRL و X یا ( CTRL + X )
  2. کلید کات را از منوی ویرایش مرورگر اینترنتی مورد استفاده خود برای کات کردن تگ HTML پیدا کنید.
  3. جهت نمایش منوی زمینه روی تگ HTML مورد نظر کلیک راست کرده و دستور کات را انتخاب نمایید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncut درون تگ input

<input type=”text” oncut=”myFunction()” value=”Try to cut this text”>
<p id=”demo”></p>
<script>
      function myFunction() {
           document.getElementById(“demo”).innerHTML = “You cut text!”
      }
</script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی oncut درون تگ p

<p oncut=”myFunction()”>Try to cut this text</p>
<script>
      function myFunction() {
           alert(“You cutd text!”);
      }
</script>

بررسی ویژگی oncut درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی oncut ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01  و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی oncut

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد oncut در HTML کات کردن محتوای تگ توسط کاربر – اختصاصی سایت آموزی