رویداد ondblclick در HTML دوبار کلیک چپ با ماوس

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondblclick در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondblclick زمانی رخ میدهد که کاربر روی یک تگ html به وسیله ماوس دوبار کلیک چپ نماید. خصوصیت ondblclick یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondblclick در HTML دوبار کلیک چپ با ماوس - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی ondblclick در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی ondblclick زمانی رخ میدهد که کاربر روی یک تگ html به وسیله ماوس دوبار کلیک چپ نماید. یا به عبارت دیگر کاربر روی یک تگ html ، دبل کلیک کند. ویژگی رویدادی ondblclick در دسته رویداد های ماوس قرار می گیرد. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondblclick درون تگ button

<button ondblclick=”myFunction()”>Double-click me</button>
<p id=”demo”></p>
<p>A function is triggered when the button is double-clicked. The function outputs some text in a p element with id=”demo”.</p>
<script>
         function myFunction( {
             document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello World”;
         }
</script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondblclick درون تگ p

<p id=”demo” ondblclick=”myFunction()”>Double-click me to change my text color.</p>
<p>A function is triggered when the p element is double-clicked. The function sets the color of the p element to red.</p>
<script>
       function myFunction() {
           document.getElementById(“demo”).style.color = “red”;
       }
</script>

بررسی ویژگی ondblclick درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondblclick ، در نسخه HTML5 و نسخه HTML4.01  و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondblclick

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد ondblclick در HTML دوبار کلیک چپ با ماوس – اختصاصی سایت آموزی