رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی ondurationchange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی ondurationchange زمانی رخ می دهد که مدت زمان یک فایل صوتی یا تصویری درون سند html تغییر کند. خصوصیت ondurationchange یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange

رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange | رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange | رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange | رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange | رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange | رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange

معرفی صفت رویدادی ondurationchange در سند HTML

صفت رویدادی ondurationchange زمانی رخ می دهد که مدت زمان یک فایل صوتی یا تصویری درون سند html تغییر کند.

ویژگی رویدادی ondurationchange در دسته رویداد های مربوط به media قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

نکات مهم

هنگامی که ویدئو یا صدا لود شد، مدت زمان لود آن از وضعیت NuN به مدت زمان واقعی صدا یا ویدئو تغییر می کند.

در همین مدت یک رویداد از طریق خاصیت رویدادی ondurationchange  و ارتباط کدهای جاوا اسکریپت با تگ audio یا تگ video در html می تواند روی دهد.

رویداد های کاربردی در پروسه لود فایل های صوتی و تصویری

  1. onloadstart
  2. ondurationchange
  3. onloadedmetadata
  4. onloadeddata
  5. onprogress
  6. oncanplay
  7. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondurationchange درون تگ audio

[html]<audio ondurationchange=”myFunction()”>[html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی ondurationchange درون تگ video

[html]<audio ondurationchange=”myFunction()”>/html]

بررسی ویژگی ondurationchange درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی ondurationchange ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی ondurationchange در تگ audio و تگ video

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

رویداد ondurationchange در HTML صفت ondurationchange – اختصاصی سایت آموزی