رویداد onemptied در HTML5 دسترس نبودن صوت و تصویر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onemptied در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onemptied زمانی رخ می دهد که به علت یک اتفاق بد، فایل صوتی یا تصویری درون سند html از دسترس خارج شود. خصوصیت onemptied یک رویداد عمومی تگ های html است.

رویداد onemptied در HTML5 دسترس نبودن صوت و تصویر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onemptied در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onemptied  زمانی رخ می دهد که به علت یک اتفاق بد، فایل صوتی یا تصویری درون سند html از دسترس خارج شود.

ویژگی رویدادی onemptied در دسته رویداد های مربوط به media قرار می گیرد.

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

خصوصیت رویدادی onemptied نیز در HTML5 معرفی شده است.

نکات مهم

هنگامی که ویدئو یا صدا لود شد، مدت زمان لود آن از وضعیت NuN به مدت زمان واقعی صدا یا ویدئو تغییر می کند.

در همین مدت یک رویداد از طریق خاصیت رویدادی onemptied  و ارتباط کدهای جاوا اسکریپت با تگ audio یا تگ video در html می تواند روی دهد.

رویداد های کاربردی در پروسه لود فایل های صوتی و تصویری

  1. onloadstart
  2. onemptied
  3. ondurationchange
  4. onloadedmetadata
  5. onloadeddata
  6. onprogress
  7. oncanplay
  8. oncanplaythrough

مثال در مورد استفاده از ویژگی onemptied درون تگ audio

[html]<audio ondurationchange=”myFunction()”>[/html]

مثال در مورد استفاده از ویژگی onemptied درون تگ video

[html]<audio ondurationchange=”myFunction()”>[/html]

بررسی ویژگی onemptied درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onemptied ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onemptied در تگ audio و تگ video

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onemptied در HTML5 دسترس نبودن صوت و تصویر – اختصاصی سایت آموزی