رویداد onended در HTML5 پایان رسیدن صوت یا تصویر

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت رویدادی onended در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onended می تواند زمانی رخ دهد که یک فایل ویدئویی یا صوتی درون سند html به پایان برسد. این رویداد مناسب ایجاد پیام ، برای اتمام فایل media می باشد. خصوصیت onended یک رویداد عمومی تگ های html است. و در HTML5 معرفی شده است.

رویداد onended در HTML5 پایان رسیدن صوت یا تصویر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onended در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onended زمانی رخ می دهد که یک فایل صوتی یا تصویری درون سند html به پایان رسیده باشد. ویژگی رویدادی onended در دسته رویداد های مربوط به media قرار می گیرد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است. و معمولا درون تگ audio و تگ video استفاده می گردد. خصوصیت رویدادی onended نیز در HTML5 معرفی شده است.

نکته مهم

خاصیت رویدادی onended مناسب ایجاد پیام ، برای اتمام فایل media می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onended درون تگ audio

<audio onended=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onended درون تگ video

<video onended=”myFunction()”>

بررسی ویژگی onended درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onended ، در نسخه HTML5 معرفی شده و HTML4.01 نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onended در تگ audio و تگ video

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onended در HTML5 پایان رسیدن صوت یا تصویر – اختصاصی سایت آموزی