رویداد onerror در HTML خطا در لود صوت یا تصویر

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onerror در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onerror زمانی رخ می دهد که در طول لود شدن یک فایل صوتی یا تصویری یک error اتفاق بیفتد. این error در منبع رویداد ( event source ) به وجود می آید.

خصوصیت رویدادی onerror مخصوص تگ audio ، تگ body ، تگ embed ، تگ img ، تگ link ، تگ object ، تگ script و تگ video می باشد.

رویداد onerror در HTML خطا در لود صوت یا تصویر - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onerror در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onerror زمانی رخ می دهد که در طول لود شدن یک فایل صوتی یا تصویری یک error اتفاق بیفتد. ویژگی رویدادی onerror در دسته رویداد های مربوط به media قرار می گیرد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خصوصیت رویدادی onerror مخصوص تگ audio ، تگ body ، تگ embed ، تگ img ، تگ link ، تگ object ، تگ script و تگ video می باشد.

نکته مهم

رویداد های زیر در زمان اختلال در پروسه لود شدن فایل های media می توانند رخ دهند:

  • onabort
  • onemptied
  • onstalled
  • onsuspend

رویداد onerror در HTML خطا در لود صوت یا تصویر

مثال در مورد استفاده از ویژگی onerror درون تگ audio

<audio onerror=”myFunction()”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی onerror درون تگ video

<video onerror=”myFunction()”>

بررسی این ویژگی درون سند html4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onerror ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onerror

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onerror در HTML خطا در لود صوت یا تصویر – اختصاصی سایت آموزی