رویداد onfocus در HTML فوکوس روی تگ اچ تی ام ال

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onfocus در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onfocus زمانی رخ می دهد که فوکوس به یک تگ html منتقل می شود. خصوصیت رویدادی onfocus یک رویداد عمومی تگ های html است. خاصیت رویدادی onfocus بیشتر برای تگ input ، تگ a و تگ select استفاده می شود.

رویداد onfocus در HTML فوکوس روی تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onfocus در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onfocus زمانی رخ می دهد که فوکوس به یک تگ html منتقل می شود. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است. البته خاصیت رویدادی onfocus بیشتر برای تگ input ، تگ a و تگ select استفاده می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی رویدادی onfocus در دسته رویداد های مربوط به فرم ( form ) قرار می گیرد. ویژگی رویدادی onfocus برعکس رویداد onblur می باشد.

نکات مهم

خصوصیت رویدادی onfocus مشابه رویداد onfocusin است. تفاوت اصلی آنها در این است که خاصیت رویدادی onfocus ، ویژگی bubble را ندارد. اگر قصد دارید بفهمید که آیا یک تگ html یا فرزندان آن فوکوس را گرفته یا نه ، باید از رویداد onfocusin استفاده کنید.

رویداد onfocus در HTML فوکوس روی تگ اچ تی ام ال

مثال در مورد استفاده از ویژگی onfocus درون تگ input

<input type=”text” id=”fname” onfocus=”myFunction(this.id)”>

بررسی ویژگی onfocus درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onfocus ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onfocus

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onfocus در HTML فوکوس روی تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی