رویداد onhashchange در HTML5 تغییر قسمت لنگری url

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی صفت رویدادی onhashchange در سند html می پردازیم. ویژگی رویدادی onhashchange زمانی رخ می دهد که در قسمت لنگریِ URL صفحه جاری ( که با سمبل # شروع می شود،) تغییری به وجود آید. خصوصیت رویدادی onhashchange یک رویداد عمومی تگ های html است. خاصیت رویدادی onhashchange بیشتر برای تگ body استفاده می شود.

رویداد onhashchange در HTML5 تغییر قسمت لنگری url - سایت آموزی

معرفی صفت رویدادی onhashchange در سند اچ تی ام ال

صفت رویدادی onhashchange زمانی رخ می دهد که در قسمت لنگریِ URL صفحه جاری ( که با سمبل # شروع می شود،) تغییری به وجود آید. این رویداد هم جزء رویداد عمومی در تگ های html است.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

خاصیت رویدادی onhashchange یک رویداد جدید اضافه شده در HTML5 می باشد. البته خاصیت رویدادی onhashchange بیشتر برای تگ body استفاده می شود. ویژگی رویدادی onhashchange در دسته رویداد های مربوط به فرم ( form ) قرار می گیرد.

نکات مهم

۱- با استفاده از خصوصیات location.href  و location.hash از طریق جاوا اسکریپت می توانید قسمت لنگری یک url را تغییر دهید.

این خصوصیات را می توانید در کلیه توابع و خصوصیت های شیء Location در JavaScript ببینید.

۲- جهت اجرای ویژگی رویدادی onhashchange ، می توانید صفحه جاری را از یک bookmark دیگر باز کنید و از دکمه های back و forward استفاده کنید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی onhashchange درون تگ input

<body onhashchange=”myFunction()”>
<button onclick=”changePart()”>اینجا کلیک کن</button>
<p id=”demo”></p>
<script>
function changePart() {
location.hash = “part2”;
var x = “Meghdar Langar Jadid: ” + location.hash;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = x;
}
function myFunction() {
alert(“با موفقیت به ” + “(” + location.hash + “)” + ” انتقال داده شدید”);
}
</script>
</body>

بررسی ویژگی onhashchange درون سند html 4.0.1 و HTML5

خاصیت رویدادی onhashchange ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در نسخه HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی onhashchange

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

رویداد onhashchange در HTML5 تغییر قسمت لنگری url – اختصاصی سایت آموزی