زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | زبان ماشین | اسمبلر | Assembler

در این مقاله از سایت آموزی به معرفی زبان برنامه نویسی سطح پایین می پردازیم.

زبان برنامه نویسی سطح پایین

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | زبان ماشین | اسمبلر | Assembler

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | اسمبلر | Assembler | زبان برنامه نویسی سطح پایین | Assembler | زبان برنامه نویسی سطح پایین | Assembler | زبان ماشین

زبان های برنامه نویسی سطح پایین به دو دسته جامع طبقه بندی می شوند:

  1. Machine Language ( زبان ماشین )

  2. Assembly Language ( زبان اسمبلی )

Machine Language ( زبان ماشین ) 

در زبان های برنامه نویسی سطح پایین ، زبان ماشین به عنوان اولین زبان برنامه نویسی شناخته می شود.

زبان ماشین که یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین زبان های برنامه نویسی می باشد، بر پایه صفر و یک ابداع شد.

به عبارت دیگر معمولا زبان های ماشین از رشته هایی عددی تشکیل شده که نهایتا به 1 و 0 ها تبدیل میشوند.

مفهوم عدد 0 در این نوع زبان برنامه نویسی به معنی خاموش و معنی عدد 1 به معنی روشن است.

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | زبان ماشین | اسمبلر | Assembler

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | اسمبلر | Assembler | زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | اسمبلر | Assembler | زبان اسمبلی | اسمبلر

پردازنده های کامپیوتر از میلیون ها سوییچ بسیار کوچک که هر کدام می تواند خاموش یا روشن باشند، تشکیل شده اند.

زبان ماشین علی رغم سختی و پیچیدگی بسیار زیاد برای برنامه نویس ، تنها زبانی است که برای کامپیوتر قابل درک می باشد.

پیچیدگی بسیار زیاد این زبان ها برای برنامه نویس باعث شد ، که زبان های اسمبلی ایجاد شوند.

Assembly Languageزبان های اسمبلی )

برنامه نویسی زبان ماشین بسیار کند و برای برنامه نویس خسته کننده بود.

در زمان استفاده از زبان ماشیت همچنین برنامه نویس با خطای فراوان همراه بود.

دانشمندان کامپیوتر به همین خاطر به فکر ساخت یک مترجم برای پروسه برنامه نویسی شدند.

مترجم ها در زبان برنامه نویسی

مترجم ها را اسمبلر ( Assembler ) می نامند.

مترجم ها از کلمات اختصاری انگلیسی استفاده می کردند.

که این کلمات اختصاری برای زبان کامپیوتر قابل شناسایی باشد.

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | زبان ماشین | اسمبلر | Assembler

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | اسمبلر | Assembler | زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | اسمبلر | Assembler | زبان ماشین | اسمبلر

به عبارت بهتر این کلمات مخصوص برای زبان مخصوص ماشین در کامپیوتر تعریف شدند.

همانطور که در بالا هم اشاره کردیم کامپیوتر فقط و فقط زبان ماشین را می شناسد.

با پیدایش زبان اسمبلی استفاده از کامپیوتر به سرعت افزایش یافت.

اما همچنان نیازمند دستورهایی بود تا بتواند حتی ساده ترین کارها را انجام دهد

زبان برنامه نویسی سطح پایین | زبان اسمبلی | زبان ماشین | اسمبلر | Assembler – اختصاصی سایت آموزی