صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

سایت آموزی در ادامه سری مقالات معرفی صفات HTML امروز هم قصد دارد جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان در مورد صفت خصوصی accept در تگ input توضیحاتی ارائه نماید.

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

ویژگی خصوصی accept در زبان HTML

امروز می خواهیم شما مخاطبان محترم سایت آموزی را با یکی از خصوصیات HTML به نام accept آشنا کنیم.

صفت اختصاصی accept تنها درون عنصر input در زبان طراحی html کاربرد دارد.

در واقع تگ input هم تنها زمانی می تواند حاوی ویژگی خصوصی accept باشد که صفت type درون این عنصر با مقدار file همراه باشد.

یعنی شما زمانی از طریق تگ input درون فرم های html بخواهید آپلود فایل بسازید، این صفت کاربرد دارد.

در حقیقت ویژگی type ، نوع عملکرد تگ input را مشخص می نماید.

وقتی خاصیت type مقدار file داشته باشد، می توان از خاصیتی به نام accept درون تگ input استفاده نمود.

 صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

دلیل استفاده از ویژگی خصوصی accept

استفاده از خصوصیت accept درون تگ input ، به دلیل مشخص نمودن فرمت فایل آپلود شده می باشد.

خاصیت accept مخصوص تعیین فرمت فایل آپلودی تگ input

از خصوصیت accept برای اعتبارسنجی فایل آپلودی درون تگ input استفاده نکنید.

تنها کاربرد ویژگی accept در تگ input برای تشخیص فرمت فایل آپلودی می باشد.

اعتبارسنجی فایل آپلود شده در سمت سرور انجام می شود. و خاصیت accept برای validate فایل آپلودی نیست.

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

خاصیت accept و فرمت های مجاز فایل آپلودی

ویژگی اختصاصی accept درون تگ input می تواند تعیین کننده فرمت های مجاز فایل آپلودی باشد.

فرمت های مجاز فایل که از طریق فیلد تگ input قابل آپلود است، را فرمت های استاندارد MIME می نامند.

واژه MIME مخفف عبارت انگلیسی Multipurpose Internet Mail Extensions می باشد.

با وجود اینکه MIME یک استاندارد برای نقل و انتقالات از طریق EMAIL در اینترنت تعریف می نماید.

ولی علاوه بر ساخت این استاندارد یک استاندارد هم برای فرمت های مجاز فایل آپلودی تعیین نموده است.

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

مثال در مورد استفاده از خاصیت accept

پشتیبانی مرورگر های اینترنتی از خاصیت accept

سایت آموزی در قالب یک جدول کلیه فرمت های مجاز فایل را که توسط استاندارد MIME تایید شده برای استفاده بهتر شما همراهان گرامی تدارک دیده است.

جهت اطلاع از تمام فرمت های مجاز فایل براساس استاندارد MIME جدول زیر را مطالعه نمایید:

فهرست جامع فرمت های مجاز فایل براساس استاندارد MIME

فرمت های مجاز فایل

استاندارد MIME

فرمت 3dm.

x-world/x-3dmf

فرمت 3dmf.

x-world/x-3dmf

فرمت a.

application/octet-stream

فرمت aab.

application/x-authorware-bin

فرمت aam.

application/x-authorware-map

فرمت aas.

application/x-authorware-seg

فرمت abc.

text/vnd.abc

فرمت acgi.

text/html

فرمت afl.

video/animaflex

فرمت ai.

application/postscript

فرمت aif.

audio/x-aiff

فرمت aifc.

audio/aiff

فرمت aifc.

audio/x-aiff

فرمت aiff.

audio/aiff

فرمت aim.

application/x-aim

فرمت aip.

text/x-audiosoft-intra

فرمت ani.

application/x-navi-animation

فرمت aos.

application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software

فرمت aps.

application/mime

فرمت arc.

application/octet-stream

فرمت arj.

application/arj

فرمت arj.

application/octet-stream

فرمت art.

image/x-jg

فرمت asf.

video/x-ms-asf

فرمت asm.

text/x-asm

فرمت asp.

text/asp

فرمت asx.

application/x-mplayer2

فرمت asx.

video/x-ms-asf

فرمت asx.

video/x-ms-asf-plugin

فرمت au.

audio/basic

فرمت au.

audio/x-au

فرمت avi.

application/x-troff-msvideo

فرمت avi.

video/avi

فرمت avi.

video/msvideo

فرمت avi.

video/x-msvideo

فرمت avs.

video/avs-video

فرمت bcpio.

application/x-bcpio

فرمت bin.

application/mac-binary

فرمت bin.

application/macbinary

فرمت bin.

application/octet-stream

فرمت bin.

application/x-binary

فرمت bin.

application/x-macbinary

فرمت bm.

image/bmp

فرمت bmp.

image/bmp

فرمت bmp.

image/x-windows-bmp

فرمت boo.

application/book

فرمت book.

application/book

فرمت boz.

application/x-bzip2

فرمت bsh.

application/x-bsh

فرمت bz.

application/x-bzip

فرمت bz2.

application/x-bzip2

فرمت c.

text/plain

فرمت c.

text/x-c

فرمت ++c.

text/plain

فرمت cat.

application/vnd.ms-pki.seccat

فرمت cc.

text/plain

فرمت cc.

text/x-c

فرمت ccad.

application/clariscad

فرمت cco.

application/x-cocoa

فرمت cdf.

application/cdf

فرمت cdf.

application/x-cdf

فرمت cdf.

application/x-netcdf

فرمت cer.

application/pkix-cert

فرمت cer.

application/x-x509-ca-cert

فرمت cha.

application/x-chat

فرمت chat.

application/x-chat

فرمت class.

application/java

فرمت class.

application/java-byte-code

فرمت class.

application/x-java-class

فرمت com.

application/octet-stream

فرمت com.

text/plain

فرمت conf.

text/plain

فرمت cpio.

application/x-cpio

فرمت cpp.

text/x-c

فرمت cpt.

application/mac-compactpro

فرمت cpt.

application/x-compactpro

فرمت cpt.

application/x-cpt

فرمت crl.

application/pkcs-crl

فرمت crt.

application/pkix-cert

فرمت crt.

application/x-x509-ca-cert

فرمت crt.

application/x-x509-user-cert

فرمت csh.

application/x-csh

فرمت csh.

text/x-script.csh

فرمت css.

application/x-pointplus

فرمت css.

text/css

فرمت cxx.

text/plain

فرمت dcr.

application/x-director

فرمت deepv.

application/x-deepv

فرمت def.

text/plain

فرمت der.

application/x-x509-ca-cert

فرمت dif.

video/x-dv

فرمت dir.

application/x-director

فرمت dl.

video/dl

فرمت dl.

video/x-dl

فرمت doc.

application/msword

فرمت dot.

application/msword

فرمت dp.

application/commonground

فرمت drw.

application/drafting

فرمت dump.

application/octet-stream

فرمت dv.

video/x-dv

فرمت dvi.

application/x-dvi

فرمت dwf.

(drawing/x-dwf (old

فرمت dwf.

model/vnd.dwf

فرمت dwg.

application/acad

فرمت dwg.

image/vnd.dwg

فرمت dwg.

image/x-dwg

فرمت dxf.

application/dxf

فرمت dxf.

image/vnd.dwg

فرمت dxf.

image/x-dwg

فرمت ms

application/x-troff-ms

فرمت ustar

application/x-ustar

فرمت src

application/x-wais-source

فرمت cer

application/x-x509-ca-cert

فرمت crt

application/x-x509-ca-cert

فرمت der

application/x-x509-ca-cert

فرمت pko

application/ynd.ms-pkipko

فرمت dxr.

application/x-director

فرمت el.

text/x-script.elisp

فرمت elc.

application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)

فرمت elc.

application/x-elc

فرمت env.

application/x-envoy

فرمت eps.

application/postscript

فرمت es.

application/x-esrehber

فرمت etx.

text/x-setext

فرمت evy.

application/envoy

فرمت evy.

application/x-envoy

فرمت exe.

application/octet-stream

فرمت f.

text/plain

فرمت f.

text/x-fortran

فرمت f77.

text/x-fortran

فرمت f90.

text/plain

فرمت f90.

text/x-fortran

فرمت fdf.

application/vnd.fdf

فرمت fif.

application/fractals

فرمت fif.

image/fif

فرمت fli.

video/fli

فرمت fli.

video/x-fli

فرمت flo.

image/florian

فرمت flx.

text/vnd.fmi.flexstor

فرمت fmf.

video/x-atomic3d-feature

فرمت for.

text/x-fortran

فرمت fpx.

image/vnd.fpx

فرمت fpx.

image/vnd.net-fpx

فرمت frl.

application/freeloader

فرمت funk.

audio/make

فرمت g.

text/plain

فرمت g3.

image/g3fax

فرمت gif.

image/gif

فرمت gl.

video/gl

فرمت gl.

video/x-gl

فرمت gsd.

audio/x-gsm

فرمت gsm.

audio/x-gsm

فرمت gsp.

application/x-gsp

فرمت gss.

application/x-gss

فرمت gtar.

application/x-gtar

فرمت gz.

application/x-compressed

فرمت gz.

application/x-gzip

فرمت gzip.

application/x-gzip

فرمت gzip.

multipart/x-gzip

فرمت h.

text/plain

فرمت h.

text/x-h

فرمت hdf.

application/x-hdf

فرمت help.

application/x-helpfile

فرمت hgl.

application/vnd.hp-hpgl

فرمت hh.

text/plain

فرمت hh.

text/x-h

فرمت hlb.

text/x-script

فرمت hlp.

application/hlp

فرمت hlp.

application/x-helpfile

فرمت hlp.

application/x-winhelp

فرمت hpg.

application/vnd.hp-hpgl

فرمت hpgl.

application/vnd.hp-hpgl

فرمت hqx.

application/binhex

فرمت hqx.

application/binhex4

فرمت hqx.

application/mac-binhex

فرمت hqx.

application/mac-binhex40

فرمت hqx.

application/x-binhex40

فرمت hqx.

application/x-mac-binhex40

فرمت hta.

application/hta

فرمت htc.

text/x-component

فرمت htm.

text/html

فرمت html.

text/html

فرمت htmls.

text/html

فرمت htt.

text/webviewhtml

فرمت ice.

x-conference/x-cooltalk

فرمت ico.

image/x-icon

فرمت idc.

text/plain

فرمت ief.

image/ief

فرمت iefs.

image/ief

فرمت iges.

application/iges

فرمت iges.

model/iges

فرمت igs.

application/iges

فرمت igs.

model/iges

فرمت ima.

application/x-ima

فرمت imap.

application/x-httpd-imap

فرمت inf.

application/inf

فرمت ins.

application/x-internett-signup

فرمت ip.

application/x-ip2

فرمت isu.

video/x-isvideo

فرمت it.

audio/it

فرمت iv.

application/x-inventor

فرمت ivr.

i-world/i-vrml

فرمت ivy.

application/x-livescreen

فرمت jam.

audio/x-jam

فرمت jav.

text/plain

فرمت jav.

text/x-java-source

فرمت java.

text/plain

فرمت java.

text/x-java-source

فرمت jcm.

application/x-java-commerce

فرمت jfif.

image/jpeg

فرمت jfif.

image/pjpeg

فرمت jfif-tbnl.

image/jpeg

فرمت jpe.

image/jpeg

فرمت jpe.

image/pjpeg

فرمت jpeg.

image/jpeg

فرمت jpeg.

image/pjpeg

فرمت jpg.

image/jpeg

فرمت jpg.

image/pjpeg

فرمت jps.

image/x-jps

فرمت js.

application/x-javascript

فرمت js.

application/javascript

فرمت js.

application/ecmascript

فرمت js.

text/javascript

فرمت js.

text/ecmascript

فرمت jut.

image/jutvision

فرمت kar.

audio/midi

فرمت kar.

music/x-karaoke

فرمت ksh.

application/x-ksh

فرمت ksh.

text/x-script.ksh

فرمت la.

audio/nspaudio

فرمت la.

audio/x-nspaudio

فرمت lam.

audio/x-liveaudio

فرمت latex.

application/x-latex

فرمت lha.

application/lha

فرمت lha.

application/octet-stream

فرمت lha.

application/x-lha

فرمت lhx.

application/octet-stream

فرمت list.

text/plain

فرمت lma.

audio/nspaudio

فرمت lma.

audio/x-nspaudio

فرمت log.

text/plain

فرمت lsp.

application/x-lisp

فرمت lsp.

text/x-script.lisp

فرمت lst.

text/plain

فرمت lsx.

text/x-la-asf

فرمت ltx.

application/x-latex

فرمت lzh.

application/octet-stream

فرمت lzh.

application/x-lzh

فرمت lzx.

application/lzx

فرمت lzx.

application/octet-stream

فرمت lzx.

application/x-lzx

فرمت m.

text/plain

فرمت m.

text/x-m

فرمت m1v.

video/mpeg

فرمت m2a.

audio/mpeg

فرمت m2v.

video/mpeg

فرمت m3u.

audio/x-mpequrl

فرمت man.

application/x-troff-man

فرمت map.

application/x-navimap

فرمت mar.

text/plain

فرمت mbd.

application/mbedlet

فرمت $mc.

application/x-magic-cap-package-1.0

فرمت mcd.

application/mcad

فرمت mcd.

application/x-mathcad

فرمت mcf.

image/vasa

فرمت mcf.

text/mcf

فرمت mcp.

application/netmc

فرمت me.

application/x-troff-me

فرمت mht.

message/rfc822

فرمت mhtml.

message/rfc822

فرمت mid.

application/x-midi

فرمت mid.

audio/midi

فرمت mid.

audio/x-mid

فرمت mid.

audio/x-midi

فرمت mid.

music/crescendo

فرمت mid.

x-music/x-midi

فرمت mid.

application/x-midi

فرمت mid.

audio/midi

فرمت mid.

audio/x-mid

فرمت mid.

audio/x-midi

فرمت midi.

music/crescendo

فرمت midi.

x-music/x-midi

فرمت mif.

application/x-frame

فرمت mif.

application/x-mif

فرمت mime.

message/rfc822

فرمت mime.

www/mime

فرمت mjf.

audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile

فرمت mjpg.

video/x-motion-jpeg

فرمت mm.

application/base64

فرمت mm.

application/x-meme

فرمت mme.

application/base64

فرمت mod.

audio/mod

فرمت mod.

audio/x-mod

فرمت moov.

video/quicktime

فرمت mov.

video/quicktime

فرمت movie.

video/x-sgi-movie

فرمت mp2.

audio/mpeg

فرمت mp2.

audio/x-mpeg

فرمت mp2.

video/mpeg

فرمت mp2.

video/x-mpeg

فرمت mp2.

video/x-mpeq2a

فرمت mp3.

audio/mpeg3

فرمت mp3.

audio/x-mpeg-3

فرمت mp3.

video/mpeg

فرمت mp3.

video/x-mpeg

فرمت mpa.

audio/mpeg

فرمت mpa.

video/mpeg

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

مقالات مرجع آموزش HTML در سایت آموزی | آموزش جامع HTML | فیلم html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | ویژگی accept در html | ویژگی accept در html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html | صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html

صفت خصوصی accept در تگ input | ویژگی accept در html | صفت html – اختصاصی سایت آموزی