صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت align که در html5 منسوخ شده است ، توضیحاتی ارائه نماییم. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

کاربرد ویژگی خصوصی align در سند html

در html 4.0.1 و ورژن های قدیمی تر برای جهت دهی به تگ های html از ویژگی align استفاده می کردند.

در حقیقت ویژگی align جهت دهی به تگ های html را براساس تگ ها یا عناصر اطراف تعیین می نمود.اما اخیرا در HTML5 صفت align منسوخ شده است. و به جای آن از یک ویژگی css استفاده می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثال در مورد صفت align

<p align=”right”>این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.</p>
<p align=”left”>این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.</p>
<p align=”center”>این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.</p>
<p align=”justify”>این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.</p>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.


همانطور که در مثال بالا ملاحظه کردید، ویژگی align ، تگ های پاراگراف را در ۴ جهت قرار داده است.

صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

مقادیر ویژگی align در تگ HTML

۱- مقدار right در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر نسبت به سایر تگ های html ، راست چین می نماید.

۲- مقدار left در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، چپ چین می نماید.

۳- مقدار center در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، وسط چین می نماید.

۴- مقدار justify در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، تراز چپ و راست می نماید.

منسوخ شدن صفت align در سند HTML5

در نسخه های قبلی html برای جهت بندی محتوای تگ applet ، تگ caption ، تگ col ، تگ colgroup ، تگ hr ، تگ iframe ، تگ img ، تگ table ، تگ tbody ، تگ td ، تگ tfoot ، تگ th ، تگ thead و تگ tr از ویژگی align استفاده می شد.

در آخرین نسخه سند HTML یعنی HTML5 ، صفت align پشتیبانی نمی شود. و منسوخ شده است.

ویژگی text-align در css جایگزین ویژگی منسوخ align

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، ویژگی align در سند html منسوخ شد.

به جای آن از ویژگی text-align در css برای جهت دهی به تگ ها و محتوای درون تگ استفاده کنید.

صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال

تفاوت های خصوصیت align با صفت dir در تگ های html

  1. صفت dir یک خصوصیت عمومی ( Global Attributte ) در html می باشد و صفت align یک صفت خصوصی است.
  2. صفت dir برای جهت دهی متون html کاربرد داشته و صفت align ، محتوا و تگ را جهت دهی می کند.
  3. صفت dir در HTML5 پشتیبانی می شود. صفت align در HTML5 منسوخ شده است.
صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

بررسی صفت align در html 4.0.1 و HTML5

صفت align در HTML 4.0.1 و نسخه های قدیمی تر پشتیبانی می شود.

اخیرا ویژگی align از صفات html حذف شده و دیگر در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

استفاده از صفت align در تگ های HTML و تاثیر در سئوی وبسایت

استفاده از صفت align در سند html5 توصیه نمی شود.

چرا که کدنویسی تمیز سند html را مختل می کند.

سئوی وبسایت خود را براساس اصول کدنویسی حفظ کنید.

و از خاصیت text-align زبان css به جای صفت منسوخ align در سند html استفاده نمایید.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از صفت action

علی رغم منسوخ شدن صفت align همچنان تمام مرورگرهای معتبر اینترنتی در همه نسخه ها اعم از مرورگر گوگل کروم ، مرورگر اینترنت اکسپلورر ، مرورگر فایرفاکس ، مرورگر سافاری و مرورگر اپرا از ویژگی منسوخ align پشتیبانی می کنند.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی align در html | جهت دهی تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی