صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت align که در html5 منسوخ شده است ، توضیحاتی ارائه نماییم. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

کاربرد ویژگی خصوصی align در سند html

در html 4.0.1 و ورژن های قدیمی تر برای جهت دهی به تگ های html از ویژگی align استفاده می کردند.

در حقیقت ویژگی align جهت دهی به تگ های html را براساس تگ ها یا عناصر اطراف تعیین می نمود.

اما اخیرا در HTML5 صفت align منسوخ شده است.

و به جای آن از یک ویژگی css استفاده می شود.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

مثال در مورد صفت align

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است. این عنصر با تراز چپ و راست همراه است.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5


همانطور که در مثال بالا ملاحظه کردید، ویژگی align ، تگ های پاراگراف را در 4 جهت قرار داده است.

تگ های جدید HTML5 | عناصر جدید HTML5 | معرفی لیست تگ های HTML5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

مقادیر ویژگی align

1- مقدار right در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر نسبت به سایر تگ های html ، راست چین می نماید.

2- مقدار left در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، چپ چین می نماید.

3- مقدار center در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، وسط چین می نماید.

4- مقدار justify در ویژگی align

عنصر یا تگ مورد نظر را نسبت به سایر تگ های html ، تراز چپ و راست می نماید.

منسوخ شدن صفت align در سند HTML5

در نسخه های قبلی html برای جهت بندی محتوای تگ applet ، تگ caption ، تگ col ، تگ colgroup ، تگ hr ، تگ iframe ، تگ img ، تگ table ، تگ tbody ، تگ td ، تگ tfoot ، تگ th ، تگ thead و تگ tr از ویژگی align استفاده می شد.

در آخرین نسخه سند HTML یعنی HTML5 ، صفت align پشتیبانی نمی شود. و منسوخ شده است.

ویژگی text-align در css جایگزین ویژگی منسوخ align

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، ویژگی align در سند html منسوخ شد.

به جای آن از ویژگی text-align در css برای جهت دهی به تگ ها و محتوای درون تگ استفاده کنید.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

تفاوت های خصوصیت align با صفت dir در html

  1. صفت dir یک خصوصیت عمومی ( Global Attributte ) در html می باشد و صفت align یک صفت خصوصی است.
  2. صفت dir برای جهت دهی متون html کاربرد داشته و صفت align ، محتوا و تگ را جهت دهی می کند.
  3. صفت dir در HTML5 پشتیبانی می شود. صفت align در HTML5 منسوخ شده است.
صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 | صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

بررسی صفت align در html 4.0.1 و HTML5

صفت align در HTML 4.0.1 و نسخه های قدیمی تر پشتیبانی می شود.

اخیرا ویژگی align از صفات html حذف شده و دیگر در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

استفاده از صفت align و تاثیر در سئوی وبسایت

استفاده از صفت align در سند html5 توصیه نمی شود.

چرا که کدنویسی تمیز سند html را مختل می کند.

سئوی وبسایت خود را براساس اصول کدنویسی حفظ کنید.

و از خاصیت text-align زبان css به جای صفت منسوخ align در سند html استفاده نمایید.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از صفت action

علی رغم منسوخ شدن صفت align همچنان تمام مرورگرهای معتبر اینترنتی در همه نسخه ها اعم از مرورگر گوگل کروم ، مرورگر اینترنت اکسپلورر ، مرورگر فایرفاکس ، مرورگر سافاری و مرورگر اپرا از ویژگی منسوخ align پشتیبانی می کنند.

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5

صفت خصوصی align در html | خاصیت align | صفت منسوخ align در html5 – اختصاصی سایت آموزی