صفت خصوصی autocomplete در html | فیلدهای تگ form

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی autocomplete در سند html بپردازیم. خاصیت autocomplete در آخرین نسخه زبان html یعنی HTML5 معرفی شده و مخصوص تگ form و تگ input می باشد.

صفت خصوصی autocomplete در html | فیلدهای تگ form - سایت آموزی

کاربرد خاصیت autocomplete در سند html

ویژگی خصوصی autocomplete مخصوص تگ form و تگ input می باشد.

خاصیت autocomplete ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

در حالت پیش فرض اگر از این صفت درون تگ های form و input استفاده نشود، مقدار خاموش یا off دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در حقیقت در صورت استفاده از این خاصیت مشخص می کنیم که برای پرکردن فیلدهای یک فرم html به طور خودکار به کاربر پیشنهادی جهت تکمیل فیلدها داده شود یا خیر!

استفاده از خاصیت autocomplete موجب می شود، مقادیر قبلی که کاربر درون فیلد فرم در مرورگر وارد کرده ذخیره بماند.

و برای پر کردن فیلد های فرم آن مقادیر بطور خودکار به کاربر با تایپ حروف پیشنهاد داده شود.

مقادیر خاصیت autocomplete در تگ form و تگ input

در مجموع خاصیت autocomplete درون تگ های form و input دو مقدار زیر را می گیرد:

 1. off
 2. on

مقدار off در خاصیت autocomplete

این مقدار مشخص می کند، قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم غیر فعال است.

مقدار on در خاصیت autocomplete

این مقدار مشخص می کند، قابلیت پرشدن خودکار فیلد ها در فرم فعال است.

استفاده از خاصیت autocomplete در تگ form

در صورت استفاد از خاصیت autocomplete درون تگ form نحوه پرکردن تمام فیلدهای فرم را برای کاربر مدیریت می کنیم.

مثلا اگر این صفت ، مقدار on ، درون تگ form بگیرد، قابلیت پرشدن خودکار تمام فیلد ها در فرم فعال می شود.

استفاده از خاصیت autocomplete در تگ input

استفاده از خاصیت autocomplete درون تگ input نحوه پرکردن همان فیلد input فرم را برای کاربر مشخص می کند.

خاصیت autocomplete تنها در تگ input با صفت type های زیر قابل استفاده است:

 1. text
 2. search
 3. url
 4. tel
 5. email
 6. password
 7. datepickers
 8. range
 9. color

یعنی در تمام type های تگ input نباید از خاصیت autocomplete استفاده کنید. و فقط در type های بالا مجاز هستید.

صفت خصوصی autocomplete در html | فیلدهای تگ form - سایت آموزی

مثال در مورد استفاده از خاصیت autocomplete در تگ form

[html]<form action=”/action_page.php” method=”get” autocomplete=”on”>
First name:<input type=”text” name=”fname”><br>
E-mail: <input type=”email” name=”email”><br>
<input type=”submit”>
</form>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

  First name:
E-mail: 

مثال در مورد استفاده از خاصیت autocomplete در تگ input

[html]<form action=”/action_page.php” autocomplete=”on”>
First name:<input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
E-mail: <input type=”email” name=”email” autocomplete=”off”><br>
<input type=”submit”>
</form>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

First name:
Last name: 
E-mail: 

بررسی خاصیت autocomplete در html 4.0.1 و HTML5

خاصیت autocomplete یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

صفت خصوصی autocomplete در html فیلدهای تگ form

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت autocomplete در تگ form

خاصیت autocomplete در همه نسخه های مرورگر گوگل کروم و مرورگر اینترنت اکسپلورر برای تگ form پشتیبانی می شود.

همچنین ویژگی autocomplete در مرورگر فایرفاکس نسخه ۴.۰ به بالا ، مرورگر سافاری نسخه ۵.۲ به بالا و مرورگر اپرا نسخه ۱۵.۰ به بالا  برای تگ form پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت autocomplete در تگ input

همچنین ویژگی autocomplete در مرورگر گوگل کروم نسخه ۱۷.۰ به بالا ، مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۵.۰ به بالا ، مرورگر فایرفاکس نسخه ۴.۰ به بالا ، مرورگر سافاری نسخه ۵.۲ به بالا و مرورگر اپرا نسخه ۶.۰ به بالا  برای تگ input پشتیبانی می شود.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی autocomplete در html | فیلدهای تگ form – اختصاصی سایت آموزی