صفت خصوصی autofocus در html کنترل فوکوس تگ html

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان همیشگی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی autofocus در html بپردازیم. خاصیت autofocus یک خاصیت جدید است که در HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی autofocus در html کنترل فوکوس تگ html - سایت آموزی

خاصیت autofocus در html

ویژگی خصوصی autofocus مخصوص تگ button ، تگ input ، تگ select و تگ textarea می باشد.

خاصیت autofocus ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

خاصیت autofocus یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثلا استفاده از خاصیت autofocus برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

استفاده از autofocus منجر به این می شود، که تگ مربوطه در هنگام لود در وضعیت فوکوس قرار گیرد.

در حالت پیش فرض در تگ های مذکور ، وضعیت فوکوس غیرفعال است.

مثال در مورد استفاده از خاصیت autofocus در تگ button

[html]<button type=”button” autofocus>Click Me!</button>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می کنید به جهت استفاده از autofocus در تگ button ، دکمه مربوطه در وضعیت فوکوس قرار گرفته است.

مثال در مورد استفاده از خاصیت autofocus در تگ input

<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname” autofocus><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit”>
</form>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

First name:
Last name:

مثال در مورد استفاده از خاصیت autofocus در تگ select

<select autofocus>
<option value=”red”>قرمز</option>
<option value=”blue”>آبی</option>
<option value=”green”>سبز</option>
<option value=”black”>سیاه</option>
</select>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

صفت خصوصی autofocus در html | صفت autofocus در HTML5

مثال در مورد استفاده از خاصیت autofocus در تگ textarea

[html]<textarea autofocus>At siteamoozi.com you will learn how to make a website.</textarea>[/html]

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی خاصیت autofocus در html 4.0.1 و HTML5

خاصیت autofocus یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت autofocus


پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی autofocus در html کنترل فوکوس تگ html – اختصاصی سایت آموزی