صفت خصوصی autoplay در html اجرای خودکار فایل صوتی

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت آگاهی شما مخاطبان محترم قصد داریم در مورد ویژگی autoplay که در html5 معرفی شده است، توضیحاتی را ارئه نماییم. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی autoplay در html اجرای خودکار فایل صوتی - سایت آموزی

کاربرد ویژگی autoplay در سند html

ویژگی خصوصی autoplay مخصوص تگ audio و تگ video می باشد.

ویژگی autoplay ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

ویژگی autoplay یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

مثلا استفاده از ویژگی autoplay برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

در صورت استفاده از این صفت درون تگ audio یا تگ video به محض بارگذاری فایل صوتی یا تصویری به صورت خودکار و بدون توقف آن را اجرا می نماید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی autoplay در تگ audio

<audio controls autoplay>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

مثال در مورد استفاده از ویژگی autoplay در تگ video

<video controls autoplay>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

بررسی ویژگی autoplay در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی autoplay یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی autoplay

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی autoplay در html اجرای خودکار فایل صوتی – اختصاصی سایت آموزی