صفت خصوصی checked در html دکمه چک باکس تگ input

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی checked که در html5 معرفی شده است، توضیحاتی را ارئه نماییم. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی checked در html دکمه چک باکس تگ input - سایت آموزی

کاربرد ویژگی checked در سند html

ویژگی خصوصی checked مخصوص تگ input می باشد. ویژگی checked ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد. ویژگی checked یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی checked برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. ویژگی خصوصی checked تنها در type های checkbox و radio درون تگ input کاربرد دارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

این ویژگی boolean موجب چک خوردن دکمه رادیو در تگ input با type از نوع radio و چک خوردن دکمه چک باکس در تگ input با type از نوع checkbox می شود.

نکته مهم :

تگ input که دارای خاصیت checked باشد، می تواند پس از بارگذاری صفحه با کدهای جاوا اسکریپت مدیریت شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی checked در تگ input

<form action=”/action_page.php”>
<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”Bike”> I have a bike<br>
<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”Car” checked> I have a car<br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

   I have a bike
 I have a car

بررسی ویژگی checked در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی autoplay یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML ۴.۰.۱ وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی checked

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی checked در html دکمه چک باکس تگ input – اختصاصی سایت آموزی