صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی checked که در html5 معرفی شده است، توضیحاتی را ارئه نماییم. با ما همراه باشید.

صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked

صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked | صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked

کاربرد ویژگی checked در سند html

ویژگی خصوصی checked مخصوص تگ input می باشد.

ویژگی checked ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

ویژگی checked یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی checked برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

ویژگی خصوصی checked تنها در type های checkbox و radio درون تگ input کاربرد دارد.

این ویژگی boolean موجب چک خوردن دکمه رادیو در تگ input با type از نوع radio و چک خوردن دکمه چک باکس در تگ input با type از نوع checkbox می شود.

نکته مهم :

تگ input که دارای خاصیتchecked باشد، می تواند پس از بارگذاری صفحه با کدهای جاوا اسکریپت مدیریت شود.

مثال در مورد استفاده از ویژگی checked در تگ input

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

   I have a bike
 I have a car

بررسی ویژگی checked در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی autoplay یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی checked

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked

 صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked

صفت خصوصی checked در html | صفت checked | خاصیت checked – اختصاصی سایت آموزی